.

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT: Περιοδικό για το διαδίκτυο, τις φανερές και τις κρυφές του πλευρές! Τεύχος 1 Τεύχος 2   To περιοδικό δημιουργήθηκε απο τους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του εργαστηρίου "Οψεις του Διαδικτύου - Κριτικές Προσεγγίσεις". Υπεύθυνος του εργαστηρίου ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Παντελής Βατικιώτης.

Read more
Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από σπουδάστριες/ές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας XI: Εναλλακτική Δημοσιογραφία.     Το ΠσΕΔ αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση πτυχών και πεδίων άσκησης εναλλακτικής δημοσιογραφίας.   Δείτε τις ερευνητικές ασκήσεις    

Read more
------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

--------- Γράφοντας για κείμενα --------- https://criticism.gr/ Η κριτική ως ευρύτερος όρος, που υποβάλλει αμέσως τη διάθεση αντιμετώπισης ενός προϋπάρχοντος λογοτεχνικού κειμένου, έχει εξ ορισμού δύο πλευρές, αυτή του διαχωρισμού και της διάκρισης, και αυτή της αξιολόγησης και της στάθμισης. Η κριτική κατά καιρούς, και με βάση διαφορετικές απόψεις για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας, θεωρήθηκε ο...

Read more
--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------- Τι είναι το Πόλις Απολις   -------- https://www.polisapolis.gr/el/ Παράγει (ακόμη) σκέψη το πανεπιστήμιο ; Η κατάφαση δεν είναι αυτονόητη κι αυτό ισχύει, κάθε φορά  που τα θεμέλια της κριτικής σκέψης υποσκάπτονται :  εδώ, στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και με διαφορετικούς τρόπους τρόπους κάθε φορά.  Παρόλ’αυτά το πανεπιστημιακό έργο, ίσως άνισο, δεν...

Read more
Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική Αποστολή στο Mobile World Congress Barcelona 2021: https://www.mwcbarcelona.com/   28 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2021 με τίτλο "Connected Impact- Greece Adpats"   Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων- #ADandPRLAB υποστήριξε την Ελληνική Αποστολή με δύο ρόλους:     Συνεργάτης της Ελληνικής Αποστολής σε θέματα επικοινωνίας...

Read more

Ολυμπία Κωνσταντοπούλου - Olympia Konstantopoulou

«Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός ρόλος το Ραδιοφώνου στην Ελλάδα 1938-1966»   

Η Ολυμπία Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου: τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Συνέχισε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές ΠΜΣ:«Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστήμων). Η διπλωματική της εργασία, «Οικογενειακή Φωτογραφία και Μνήμη» αφορούσε στη διερεύνηση του ρόλου των οικογενειακών φωτογραφιών, ως συναισθηματικά φορτισμένα κοινωνιογράμματα, στη συγκρότηση του οικογενειακού αφηγήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα της κοινωνιολογίας του πολιτισμού: μέσα επικοινωνίας, πολιτιστικές και πολιτικές πρακτικές. Σε αυτό το ερευνητικό πεδίο έχει συμμετοχές και εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις.

Από το Μάρτιο του 2018 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός ρόλος το Ραδιοφώνου στην Ελλάδα 1938-1966» με επιβλέπων τον Καθηγητή Νίκο Μπακουνάκη, στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου πανεπιστημίου.
Η διατριβή αυτή επιχειρεί μια κοινωνιολογική μελέτη ενός παλαιού μέσου, του ελληνικού ραδιοφώνου, στα πρώτα 28 χρόνια του βίου του. Εστιάζει στη μελέτη των καινοτομιών που εισάγει το ραδιόφωνο στα ΜΜΕ, όπως νέα αφηγηματικά και τεχνικά μέσα, περιεχόμενο, αλλά και στη διερεύνηση της ελληνικής ραδιοφωνικής εμπειρίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον κοινωνικό και ατομικό βίο (πρακτικές και νοηματοδοτήσεις).


Olympia Konstantopoulou
The Social and Cultural role of the Radio in Greece from 1938-1966

Olympia Konstantopoulou was born in Athens. She has graduated from the Greek Open University, at the department Studies in European Civilization and went on postgraduate studies at the department of Political Science and Public Administration: “ Political Science and Sociology” ( National Kapodistrian University of Athens). Her thesis, entitled “Family Photography and Memory” involves the study of the role of the family photographs, as emotionally charged sociograms, in the formation of the family narrative. Her interests in research are associated with issues of cultural sociology: mass media, cultural and political practises and actions. It is this particular research field which she has participated and made presentations in, at conferences and publications.
Since March 2018, she has been carrying out a doctoral dissertation entitled “The social and cultural role of the Radio in Greece from 1938-1966” with professor Nikos Mpakounakis’ supervision at the department of Communication, Media and Culture (Panteion University).
This dissertation attempts a sociological study of an old mean of communication, the Greek radio, during its first 28 years of existence. It focus on the research of innovations which are introduced through the radio in mass media such as novel narrative and technical means, as well as on the Greek radio experience as it is reflected in public and private life ( practises and meaningfulness)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'