.

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT: Περιοδικό για το διαδίκτυο, τις φανερές και τις κρυφές του πλευρές! Τεύχος 1 Τεύχος 2   To περιοδικό δημιουργήθηκε απο τους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του εργαστηρίου "Οψεις του Διαδικτύου - Κριτικές Προσεγγίσεις". Υπεύθυνος του εργαστηρίου ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Παντελής Βατικιώτης.

Read more
Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από σπουδάστριες/ές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας XI: Εναλλακτική Δημοσιογραφία.     Το ΠσΕΔ αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση πτυχών και πεδίων άσκησης εναλλακτικής δημοσιογραφίας.   Δείτε τις ερευνητικές ασκήσεις    

Read more
------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

--------- Γράφοντας για κείμενα --------- https://criticism.gr/ Η κριτική ως ευρύτερος όρος, που υποβάλλει αμέσως τη διάθεση αντιμετώπισης ενός προϋπάρχοντος λογοτεχνικού κειμένου, έχει εξ ορισμού δύο πλευρές, αυτή του διαχωρισμού και της διάκρισης, και αυτή της αξιολόγησης και της στάθμισης. Η κριτική κατά καιρούς, και με βάση διαφορετικές απόψεις για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας, θεωρήθηκε ο...

Read more
--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------- Τι είναι το Πόλις Απολις   -------- https://www.polisapolis.gr/el/ Παράγει (ακόμη) σκέψη το πανεπιστήμιο ; Η κατάφαση δεν είναι αυτονόητη κι αυτό ισχύει, κάθε φορά  που τα θεμέλια της κριτικής σκέψης υποσκάπτονται :  εδώ, στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και με διαφορετικούς τρόπους τρόπους κάθε φορά.  Παρόλ’αυτά το πανεπιστημιακό έργο, ίσως άνισο, δεν...

Read more
Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική Αποστολή στο Mobile World Congress Barcelona 2021: https://www.mwcbarcelona.com/   28 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2021 με τίτλο "Connected Impact- Greece Adpats"   Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων- #ADandPRLAB υποστήριξε την Ελληνική Αποστολή με δύο ρόλους:     Συνεργάτης της Ελληνικής Αποστολής σε θέματα επικοινωνίας...

Read more

ΡΟΪΝΙΩΤΗ ΕΛΙΝΑ

Μεταδιδακτορική έρευνα: "Ψηφιακά παιχνίδια και πολιτισμική παραγωγή υπό το πρίσμα εθνικών και διεθνικών πολιτικών πρακτικών. Η περίπτωση της Ελλάδας."  (2020- 2022)

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Επιβλέπων καθηγητής: Γιάννης Σκαρπέλος

 

Βιογραφικό:

Η Ελίνα Ροϊνιώτη είναι κοινωνιολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια με υποτροφία ΙΚΥ (2020-2022) στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΠΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο τη μελέτη των MMORPG εκπονήθηκε στο ΕΜΠΟ,  ενώ τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη του χώρου του παιχνιδιού αλλά και στη δομική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ψηφιακών παιχνιδιών, κουλτούρας και πολιτιστικών πολιτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σημαντικό μέρος της δουλειάς της επικεντρώνεται επίσης στο σχεδιασμό παιχνιδιών, ως δημιουργική διαδικασία, ως μεθοδολογία έρευνας, ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και τέλος, ως επαγγελματικό και μαθησιακό εργαλείο. Ως σχεδιάστρια παιχνιδιών και σε συνεργασία με άλλες δημιουργικές και ερευνητικές ομάδες, έχει συμμετάσχει σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ (Playpublik Festival- Krakow, Athens Plaython) έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς φορείς για τον σχεδιασμό ψηφιακών και υβριδικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Ευγενίδου) και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών διαδραστικών σεμιναρίων/workshops (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού-Παράρτημα Αλεξάνδρειας, Innovathens,Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης κα). Ως επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον τομέα των games και του animation, υπήρξε υπεύθυνη του επιχειρηματικού φεστιβάλ ψηφιακών παιχνιδιών Athens Games Festival (2017 & 2018). Από το 2016 ως 2021, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΜΠΟ, στο μάθημα «Επικοινωνία και παιχνίδι», ενώ από το 2020 εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Vakalo Art & Design (μάθημα: Game Design Elements).  Η διδακτική της εμπειρία καλύπτει θεματικές όπως Ψηφιακός Πολιτισμός, Game Studies, Κοινωνιολογία και media, Narrative Design and Games, Δημιουργικότητα και Σχεδιασμός Παιχνιδιού,  Community Development in Games, Δημιουργικές Βιομηχανίες και Πολιτιστικές Πολιτικές και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Πρόσφατα, ανέλαβε καθήκοντα Business Developer και narrative designer για λογαριασμό του ελληνικού game dev studio  Pixel Reign, ενώ από το 2020, εργάζεται ως games και community consultant, του Kickstarter στον τομέα των games. Είναι συν-επιμελήτρια του συλλογικού τόμου «Ψηφιακά παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις» (εκδ. Oasis)

 

Short CV

Elina Roinioti is a sociologist and a postdoctoral researcher in Panteion University with a scholarship from the Greek State Scholarships Foundation (IKY) (2020-2022). She holds a PhD in sociology of games from the department of Communication, Media and Culture and her current research interests include the study of the structural relationship between game production, culture and contemporary national and international cultural policies. Her work focuses also on game design, as a creative process, as a research methodology and a means of social inclusion, as a professional and educational tool. As a game designer and in collaboration with various creative and research teams, she has participated in national and international game festivals (Playpublik Festival- Krakow, Athens Plaython), she has worked with cultural institutions for the design and development of digital and hybrid educational games (Onassis Stegi, Eugenides Foundation) and hands-on workshops (Hellenic Foundation of Culture-Alexandria, Innovathens, Michael Cacoyannis Foundation etc). As a scientific collaborator for the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media in game and animation, she was head of the business games festival "Athens Games Festival" (2017 & 2018). From 2016 to 2021, she was a scientific collaborator at the Department of Communication, Media and Culture (course: "Games and Communication") and since 2020, she is an accredited lecturer at Vakalo Art &Design college (course: "Game Design Elements"). She has been delivering seminar and university courses on Digital Culture, Game Studies, Sociology and media, Narrative Design and Games, Community Development in Games, Game Design and Creativity, Creative Industries and Cultural Policies and has worked in various national and international research programs. Recently she became Business Developer and Narrative Designer for Pixel Reign, a Greek game development studio, and since 2020, she has been working as an independent Games and Community Consultant for Kickstarter. She is co-editor of the collective volume “Digital games: Philosophical, social and cultural landscapes” (2019, Oasis).

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'