Ανακοινώσεις

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων Πρακτικής  Άσκησης   ακαδημαϊκού έτους 2018-19


Σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης για φοιτητές - αποφοίτους 21 Ιανουαρίου 2019


 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Μουσειολογία"


ΠΜΣ - Κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων - Πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19


ΠΜΣ - Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση - Πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19


Ανακοίνωση ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών για τις 31-1-2019 


Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία ότι οι δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19 θα παραταθούν έως και τις 19-1-2019


Ανακοίνωση για την Εξεταστέα ύλη Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019


Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19


Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου των Μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19


Ανακοίνωση παραλαβής αιτήσεων ΠΜΣ 


Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων του 7ου (Ζ΄) εξαμήνου 2018-19


Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητριών/φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19


Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία 


Ορισμός εκπροσώπων στην Τμηματική Συνέλευση


Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Υποψηφίων Διδακτόρων


Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας Προπτυχιακών


Εγγραφή στην πλατφόρμα U-Register


 Τιμητική Διάκριση για τον διδάσκοντα Dr. Stavros Kaperonis με το Best Paper Award


Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - 2019 PDF - Πρόγραμμα Σπουδών 2018 - 2019 PDF (ενημέρωση 18 Οκτ. 2018)


Ανακοίνωση ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»


Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας και πρόγραμμα διδασκαλίας


Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση και πρόγραμμα διδασκαλίας


Δημιουργία ομάδας στο facebook για τους πρωτοετείς 2018-19


Καλωσόρισμα Πρωτοετών - Οδηγίες

Προθεσμία Κατάθεσης των Δικαιολογητικών για την Ταυτοποίηση είναι από 25 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2018


Οδηγίες Εγγραφής Αλλοδαπών – Αλλογενών - Προθεσμία έως: Δευτέρα 1 Οκτ. 2018

Οδηγίες για την Εγγραφή των: Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) - Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.)


Τελικά Αποτελέσματα των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ


Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2018 - 2019 (PDF)


Επιλογή Διδακτόρων ΕΣΠΑ 2018-19

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Συγκλήτου


 Αναβολή Εκλογών Διευθυντών Τομέων 


Εισαγωγικές Εξετάσεις ΠΜΣ: Σάββ. 15 Σεπτ. 2018

 Παλαιότερες ανακοινώσεις