Εξεταστέα ύλη 2018-19

Εξεταστέα ύλη Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

 

Β΄ Εξάμηνο:

Σπουδές Οπτικού Πολιτισμού - Διδάσκων: Γ. Σκαρπέλος

Δ΄Εξάμηνο:

Σύγχρονες θεωρίες των Μέσων - Διδάσκουσα: Ι. Βώβου

Φιλοσοφία των Μέσων - Διδάσκων: Δ. Καββαθάς  

Ιστορία του Κινηματογράφου - Διδάσκουσα: Μ. Παραδείση

ΣΤ΄Εξάμηνο:

Αισθητική των Μέσων - Διδάσκων: Δ Καββαθάς 

Οικονομικά των ΜΜΕ - Διδάσκων Ν. Λέανδρος

Στρατηγική Επιχειρήσεων και οργανισμών - Διδάσκων Γ. Μ. Κλήμης

Η΄Εξάμηνο: 

Επικοινωνία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας - Διδάσκων Α. Κονταξής

Εικόνα και Πολιτισμός: Υπολογιστική Ανάλυση Οπτικού Πολιτισμού - Διδάσκων: Γ. Σκαρπέλος

 Εξεταστέα ύλη Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019