Λειτουργία Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών μe θέμα: Λειτουργία Υπηρεσιών του Δημοσίου-Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, Α.5. «Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι το εξυπηρετούμενο κοινό-οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Ως εκ τούτου η Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού θα  εξακολουθεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για θέματα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και μόνο Τρίτη 10.00-13.00.

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.