.

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Ράπτη [Διδ. ΕΣΠΑ]

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ [Β' Εξάμηνο] 

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας open eclass, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00-21:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής.

Στην πλατφόρμα του μαθήματος στο open eclass έχει γίνει εγγραφή για όλους τους/τις φοιτητές/ες που οφείλουν το συγκεκριμένο μάθημα εκτός από τους/τις φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους Α.Μ. που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο open eclass. Για να μπορέσουν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω Α.Μ. απαιτείται να κάνουν εγγραφή στο open eclass με κωδικούς uregister σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ και να στείλουν αίτημα εγγραφής για τα μαθήματα που θα εξεταστούν.

  • 41070057
  • 41190106
  • 41121102

Το αρχείο με τις ερωτήσεις θα είναι προσβάσιμο κατά την ώρα έναρξης της εξέτασης  και θα το βρείτε στην αριστερή στήλη, στο μενού "Εργασίες" στο open eclass του μαθήματος. 

Αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο Word με τα θέματα στον υπολογιστή σας δίνετε ως όνομα αρχείου το επωνυμό σας. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας να γράψετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου. Απαντάτε κάτω από κάθε θέμα/υποερώτημα. 

Το αρχείο με τις απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο μενού "Εργασίες" κάνοντας κλικ στο "Επιλογή αρχείου" απαραιτήτως μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο ωρών που διαρκεί η εξέταση , οπότε και η πλατφόρμα θα κλειδώσει αυτόματα και δε θα δεχθεί καμία εκπρόσθεσμη ανάρτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ολοκλήρωση της διαδικαίας πρέπει να πατήσετε/κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Υποβολή ” 

Κάθε γραπτό  θα ελέγχεται αυτόματα από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Turnitin.  Γραπτά στα οποία εντοπίζεται αντιγραφή οποιαδήποτε μορφής (Διαδίκτυο, έντυπο υλικό,  άλλα γραπτά, κ.ά.) θα μηδενίζονται.

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [Ε' Εξάμηνο] 

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας open eclass, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00-10:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής.

Στην πλατφόρμα του μαθήματος στο open eclass έχει γίνει εγγραφή για όλους τους/τις φοιτητές/ες που οφείλουν το συγκεκριμένο μάθημα εκτός από τους/τις φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους Α.Μ. που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο open eclass. Για να μπορέσουν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω Α.Μ. απαιτείται να κάνουν εγγραφή στο open eclass με κωδικούς uregister σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ και να στείλουν αίτημα εγγραφής για τα μαθήματα που θα εξεταστούν.

  • 41080118

Το αρχείο με τις ερωτήσεις θα είναι προσβάσιμο κατά την ώρα έναρξης της εξέτασης  και θα το βρείτε στην αριστερή στήλη, στο μενού "Εργασίες" στο open eclass του μαθήματος. 

Αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο Word με τα θέματα στον υπολογιστή σας δίνετε ως όνομα αρχείου το επωνυμό σας. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας να γράψετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου. Απαντάτε κάτω από κάθε θέμα/υποερώτημα. 

Το αρχείο με τις απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο μενού "Εργασίες" κάνοντας κλικ στο "Επιλογή αρχείου" απαραιτήτως μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο ωρών που διαρκεί η εξέταση , οπότε και η πλατφόρμα θα κλειδώσει αυτόματα και δε θα δεχθεί καμία εκπρόσθεσμη ανάρτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ολοκλήρωση της διαδικαίας πρέπει να πατήσετε/κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Υποβολή ” 

Κάθε γραπτό  θα ελέγχεται αυτόματα από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Turnitin.  Γραπτά στα οποία εντοπίζεται αντιγραφή οποιαδήποτε μορφής (Διαδίκτυο, έντυπο υλικό,  άλλα γραπτά, κ.ά.) θα μηδενίζονται.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'