Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Ράπτη [Διδ. ΕΣΠΑ]

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ [Β' Εξάμηνο] 

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας open eclass, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00-21:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής.

Στην πλατφόρμα του μαθήματος στο open eclass έχει γίνει εγγραφή για όλους τους/τις φοιτητές/ες που οφείλουν το συγκεκριμένο μάθημα εκτός από τους/τις φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους Α.Μ. που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο open eclass. Για να μπορέσουν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω Α.Μ. απαιτείται να κάνουν εγγραφή στο open eclass με κωδικούς uregister σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ και να στείλουν αίτημα εγγραφής για τα μαθήματα που θα εξεταστούν.

Το αρχείο με τις ερωτήσεις θα είναι προσβάσιμο κατά την ώρα έναρξης της εξέτασης  και θα το βρείτε στην αριστερή στήλη, στο μενού "Εργασίες" στο open eclass του μαθήματος. 

Αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο Word με τα θέματα στον υπολογιστή σας δίνετε ως όνομα αρχείου το επωνυμό σας. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας να γράψετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου. Απαντάτε κάτω από κάθε θέμα/υποερώτημα. 

Το αρχείο με τις απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο μενού "Εργασίες" κάνοντας κλικ στο "Επιλογή αρχείου" απαραιτήτως μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο ωρών που διαρκεί η εξέταση , οπότε και η πλατφόρμα θα κλειδώσει αυτόματα και δε θα δεχθεί καμία εκπρόσθεσμη ανάρτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ολοκλήρωση της διαδικαίας πρέπει να πατήσετε/κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Υποβολή ” 

Κάθε γραπτό  θα ελέγχεται αυτόματα από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Turnitin.  Γραπτά στα οποία εντοπίζεται αντιγραφή οποιαδήποτε μορφής (Διαδίκτυο, έντυπο υλικό,  άλλα γραπτά, κ.ά.) θα μηδενίζονται.

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [Ε' Εξάμηνο] 

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας open eclass, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00-10:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής.

Στην πλατφόρμα του μαθήματος στο open eclass έχει γίνει εγγραφή για όλους τους/τις φοιτητές/ες που οφείλουν το συγκεκριμένο μάθημα εκτός από τους/τις φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους Α.Μ. που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο open eclass. Για να μπορέσουν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω Α.Μ. απαιτείται να κάνουν εγγραφή στο open eclass με κωδικούς uregister σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ και να στείλουν αίτημα εγγραφής για τα μαθήματα που θα εξεταστούν.

Το αρχείο με τις ερωτήσεις θα είναι προσβάσιμο κατά την ώρα έναρξης της εξέτασης  και θα το βρείτε στην αριστερή στήλη, στο μενού "Εργασίες" στο open eclass του μαθήματος. 

Αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο Word με τα θέματα στον υπολογιστή σας δίνετε ως όνομα αρχείου το επωνυμό σας. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας να γράψετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου. Απαντάτε κάτω από κάθε θέμα/υποερώτημα. 

Το αρχείο με τις απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο μενού "Εργασίες" κάνοντας κλικ στο "Επιλογή αρχείου" απαραιτήτως μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο ωρών που διαρκεί η εξέταση , οπότε και η πλατφόρμα θα κλειδώσει αυτόματα και δε θα δεχθεί καμία εκπρόσθεσμη ανάρτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ολοκλήρωση της διαδικαίας πρέπει να πατήσετε/κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Υποβολή ” 

Κάθε γραπτό  θα ελέγχεται αυτόματα από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Turnitin.  Γραπτά στα οποία εντοπίζεται αντιγραφή οποιαδήποτε μορφής (Διαδίκτυο, έντυπο υλικό,  άλλα γραπτά, κ.ά.) θα μηδενίζονται.