Παραλαβή Πτυχίων

Ανακοινώνεται  στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους με επιτυχία (και στους τρεις κύκλους σπουδών) στην εξεταστική περίοδο του Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 και έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας ότι η παραλαβή των αντιγράφων πτυχίων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί εδώ