Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Ανακοίνωση Εγγραφής Επιτυχόντων

1. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο Μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου, καλείσθε να στείλετε ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας 

2. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι η έκδοση Κωδικού ακολουθώντας τις σχετικές Οδηγίες

3. Ο κωδικός που θα έχει δοθεί από το σύστημα (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ) και ο κωδικός που θα ζητηθεί να εισάγετε εσείς (password), είναι οι τελικοί κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

4. Από τον κωδικό του συστήματος (Όνομα Χρήστη) προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου σας ως φοιτητή του Πανεπιστημίου, απαραίτητο στοιχείο για τη φοιτητική σας πορεία

  • Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο Κωδικός του Τμήματος
  • Τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας

5. Με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού που θα έχετε επιλέξει, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

6. Μπορείτε να λάβετε

  • Βεβαίωση σπουδών (συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση εγγραφής)
  • Πιστοποιητικό για την στρατολογία

αποστέλλοντας mail με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi

 

 

Η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ορισθεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος και ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους [links] που θα σας σταλούν με e-mail

Καθώς η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως, για την παρακολούθησή τους απαραίτητη προϋπόθεση μετά την απόκτηση κωδικών είναι η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (E-Class)

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 21-26 Οκτωβρίου,

για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνεσθε συνεχώς από τον ιστότοπο του Τμήματος.

Για τον τρόπο διδασκαλίας και τον χρόνο δήλωσης των μαθημάτων, δείτε και την απόφαση Συγκλήτου

 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 210-9201431, 210-9201428, 210-9201064

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'