Ανακοίνωση για το μάθημα Η/Υ-Εισαγωγή στην Πληροφορική

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το μάθημα θα γίνει για όλες τις ομάδες και φοιτητές/ες μεγαλυτέρων ετών στις 16:00 ακολουθώντας τονυπερσύνδεσμο [link] που έχει αναρτηθεί στο open eclass του μαθήματος και έχει σταλεί με e-mail στους πρωτοετείς φοιτητές που συμπλήρωσαν τη σχετική φόρμα.

Από την επόμενη εβδομάδα [19 Οκτωβρίου 2020] η παρακολούθηση θα γίνεται ανά ομάδες, σε αλφαβητική σειρά, ως εξής:
 
Φοιτητές/ες μεγαλυτέρων ετών που θα επιλέξουν τα μάθημα μπορούν (από τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων) να παρακαλουθούν όποιο δίωρο επιθυμούν, Δευτέρα ή Τρίτη. 
 
Επειδή εκτός από το open eclass θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων [CMS] moodle, όταν αποκτήσετε κωδικούς/αριθμό μητρώου θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ [https://bit.ly/3nH00ow] ώστε να γίνει εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.