.

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Ανακοίνωση αιτήσεων ορκωμοσίας

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2019-20, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας ηλεκτρονικά, από τις 16-11-20 μέχρι και τις 30-11-20, καταθέτοντας ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  τα παρακάτω:

  • Αίτηση ορκωμοσίας 
  • Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. (χορηγείται ηλεκτρονικά από την Βιβλιοθήκη του Παν/μίου: 
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα (μέσω e-mail).Σε περίπτωση απώλειας υποχρεούστε να αποστείλετε το χαρτί δήλωσης απώλειας/κλοπής από την αστυνομία. Η ταυτότητά σας απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.
  • Αναλυτική βαθμολογία (Θα συμπληρώνεται από τη Γραμματεία κατά την παραλαβή κάθε αίτησης ορκωμοσίας)
  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν την έκδοση μεμβράνης θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να λήξει η περίοδος λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας covid-19. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'