Ανακοίνωση αιτήσεων ορκωμοσίας

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2019-20, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας ηλεκτρονικά, από τις 16-11-20 μέχρι και τις 30-11-20, καταθέτοντας ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  τα παρακάτω:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων.