.

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες να αποστείλουν ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται εδώ, ανά κατηγορία), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8/1/2021)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136
Τ.Κ. 176 71
ΤΜΗΜΑ ……………………………………

 

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'