ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες να αποστείλουν ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται εδώ, ανά κατηγορία), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8/1/2021)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136
Τ.Κ. 176 71
ΤΜΗΜΑ ……………………………………