Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

Εδώ θα βρείτε την τελική μορφή του Προγράμματος Εξεταστικής

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

  • Φοιτητές/τριες που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτό το μάθημα και αν τυχόν εξεταστούν ο βαθμός τους δεν θα ληφθεί υπόψη.
  • Η εξεταστέα ύλη κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν στο openeClass 
  • Στα μαθήματα που οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά θα τηρηθεί απόλυτη αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στο openeClass
  • Ο σύνδεσμος για συμμετοχή στις προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις θα ανακοινωθεί στο openeClass του κάθε μαθήματος

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'