Αιτήσεις ορκωμοσίας για φοιτητές/ες που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου τους ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας ηλεκτρονικά από τις 01-02-21 μέχρι και τις 08-02-2021 καταθέτοντας ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα παρακάτω:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων.