Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ανακοινώνεται στους/στις υποψήφιους/ες για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ότι οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ, τη  Δευτέρα  31 Μαΐου 2021 ως εξής : 

 • Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων:
   Δευτέρα  31/05/2021, ώρα 10:00-12:00, Αίθουσα 301 [Γυάλινο Κτήριο - 3ος όροφος]


 • Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές:
  Δευτέρα  31/05/2021, ώρα 13:00 -15:00,  Αίθουσα 301 [Γυάλινο Κτήριο - 3ος όροφος]

 • Επικοινωνία και Γλώσσα Ι:
  Δευτέρα  31/05/2021, ώρα 16:00 -18:00,  Αίθουσα 301 [Γυάλινο Κτήριο - 3ος όροφος]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν στην κατοχή τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων τους και να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων.      

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 1. Με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Αριθμ. 48918/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 1818/29.4.2021) καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β' 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β' 4810) κοινής ΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.4.2021 (Β’ 1682)

 

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'