Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ών [έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης] που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις του:

  1. Πολιτιστική Διαχείριση,
  2. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

    * Η Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» δε θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ