ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Στο Παντειακό e-mail φοιτητών/τριών που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών έχει σταλεί, εκ μέρους της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης [ΟΜ.Ε.Α.] του Τμήματος, ο σύνδεσμος σε ένα ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού καθώς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 
Σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία.
 
Σας ευχαριστούμε πολύ!