Η/Υ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ: Αναλυτική Βαθμολογία

Εδώ μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το αρχείο EXCEL με την τελική-αναλυτική βαθμολογία σύμφωνα με τα επεξηγηματικά σχόλια που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πίνακα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου έχουν μόνο οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους αριθμούς μητρώου που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου, έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 20% από παρουσίες-συμμετοχή-κουίζ-εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και είτε δεν προσήλθαν στην τελική εξέταση (που αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού) είτε δεν εξασφάλισαν προβιβάσιμο βαθμό:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ