Μετάφραση Εγγράφων

Από 1.9.2021, μπορείτε να αναζητάτε και να επιλέγετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ