.

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Αλλαγή αίθουσας για την παρουσίαση της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση»

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 θα γίνει παρουσίαση της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση»

στην αίθουσα Δ1 [τέταρτος όροφος νέου κτηρίου]

 

Θα ακολουθήσει, στην ίδια αίθουσα, 

το 1ο μάθημα του Εργαστηρίου πολιτισμού Ι - «Πολιτισμική Κληρονομιά» με την Ανδρομάχη Γκαζή.

 

Υποχρεωτική η επίδειξη των απαραίτητων πιστοποιητικών και η χρήση μάσκας.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'