.

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Επείγουσα Ανακοίνωση: "Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας" [Ε' Εξάμηνο] και "Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου" [Ζ' Εξάμηνο]

Η διδασκαλία των μαθημάτων "Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας" [Ε' Εξάμηνο] και "Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου" [Ζ' Εξάμηνο] θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'