Οδηγίες - Προθεσμία Εγγραφής Αλλοδαπών – Αλλογενών

Οδηγίες για την Εγγραφή των:

  • Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.)
  • Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.)

Οι Οδηγίες παρέχονται στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα καθώς επίσης και τα Υποδείγματα των Εντύπων (download PDF), ωστόσο όλα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στην Ελληνική Γλώσσα.

από τη Γραμματεία του Τμήματος


Προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,

το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και ώρες 10:00 - 13:00 καθημερινά στην Γραμματεία.

Απόφαση ΥΠΕΘ (download PDF)


 


 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'