Ερευνητικά προγράμματα και Έργα

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Απόφαση Συνέλευσης 11-6-2018)

Η έρευνα στο Τμήμα

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν μετάσχει την τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να μετέχουν σε ένα μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Τα έργα αυτά συνοψίζονται στα εξής:

Bibliotheca Academica Translationum:

traductions et circulation des savoirs su  l’Antiquité gréco-romaine dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles
(Centre ANHIMA, CNRS-EHESS) http://bat.ehess.fr

Ρόλος: Κύριος ερευνητής
Χρηματοδότηση: Oxford Univ. (2000-1), AHRC (2001-4), CNRS (2005-7), Google (2010-11)


La Reconfiguration des pratiques culturelles et du genre à l’ère du numérique

Ρόλος: Μέλος
Χρηματοδότηση: DEPS - Département des études, de la prospective et des statistiques


Qu'est ce que la création télévisuelle ?

Ρόλος: Μέλος
Χρηματοδότηση: Agence Nationale de la Recherche (2008-11)


“Study on prevention and fighting illicit trafficking in cultural goods in Europe” 

Ρόλος: Μέλος
Χρηματοδότηση: CECOJI- CNRS (Paris), 2011


Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία:

σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας

Ρόλος: Συντονίστρια υποέργου
Χρηματοδότηση: Θαλής – ΕΣΠΑ (2012- σήμερα)


GEMIC (Gender, Migration, Intercultural Interaction):

Cultural Interactions in a European Perspective, WP 4 : « National Identity and the Media ». http://www.gemic.eu.

Ρόλος: Μέλη (2)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008-11)


Les tendances de la mise en scène du politique dans les programmes télévisuels grecs

Ρόλος: Μέλος
Χρηματοδότηση: Univ.Catholique de Louvain (2005-6)


CARARE – Connecting Archaeology and Architecture for Europeana.

Best Practice Network ((http://www.carare.eu)

Ρόλος: Κύριος ερευνητής
Χρηματοδότηση: SIP / 7th FP, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009-12)


Ψηφιοποίηση και υπομνηματισμός κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: Ε.Π.  «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2007-8)


NEPOMUK – Networked Environment for Personal Ontology-based Management of Unified Knowledge.

(http://nepomuk.semanticdesktop.org)

Ρόλος: Κύριος ερευνητής
Χρηματοδότηση: Integrated Project   6th FP, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006-8)


 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'