.

-------- Βιβλιογραφικός Οδηγός: 2016 - 2021 --------

    Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
2021  
 
 •  
Kaperonis, S. (2021). Media literacy in video production: An experiment with university students. Homo Virtualis, 4 (1), p. 17-25. https://doi.org/10.12681/homvir.27345   
       
 
 •  
Kritikos, D., & Karpouzis, K. (2021). From pixels to notes: a computational implementation of synaesthesia for cultural artefacts. arXiv preprint arXiv:2101.12038.  
       
 
 •  
Legaki, N. Z., Karpouzis, K., Assimakopoulos, V., & Hamari, J. (2021). Gamification to avoid cognitive biases: An experiment of gamifying a forecasting course. Technological Forecasting and Social Change167, 120725.  
       
 
 •  
Naftis, M., Tsatiris, G., & Karpouzis, K. (2021). How Camera Placement Affects Gameplay in Video Games. Twelfth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2021). arXiv preprint arXiv:2109.03750.  
       
 
 •  
Karpouzis, K., & Tsatiris, G. A. (2021). AI in (and for) Games. In Advances in Machine Learning/Deep Learning-based Technologies (pp. 27-43). Springer, Cham.  
       
 
 •  
Giorgis, P., Mavrodieva, I., Odeniyi, V., Semenets, O., Todorova, B., Valente, A. & Vovou, I. (2021). In Other Words. A critical, creative, collaborative project. Rhetoric and Communications, 46, 143-155. .  
       
 
 •  
Kothari, A. & Tsakarestou, B. (2021). Hack the camp: An entrepreneurial public diplomacy and social intervention initiative to address the refugee crisis in Greece. International Communication Gazette, 83(1), 9-25, https://doi.org/10.1177/1748048519883508.   
       
 
 •  
Vatikiotis, P. (2021) Popularizing science: The case of YouTube channel “What the Fact?!” In Bonfils, P., Dumas, D., Rémond, É., Stassin, B. and Vovou, I. (eds.) Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen / L’éducation aux médias tout au long de la vie: Des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen. Proceedings of the International Conference Ticemed 12 (pp 335-343)Athens: International Association Ticemed.  
       
 2020 
 
 •  
Legaki, N. Z., Xi, N., Hamari, J., Karpouzis, K., & Assimakopoulos, V. (2020). The effect of challenge-based gamification on learning: An experiment in the context of statistics education. International journal of human-computer studies144, 102496.  
       
 
 •  
Vargianniti, I., & Karpouzis, K. (2020). Using Big and Open Data to Generate Content for an Educational Game to Increase Student Performance and Interest. Big Data and Cognitive Computing4(4), 30.  
       
 
 •  
Galeos, C., Karpouzis, K., & Tsatiris, G. (2020, October). Developing an educational programming game for children with ADHD. In 2020 15th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMA (pp. 1-6). IEEE.  
       
 
 •  
Chiotaki, D., & Karpouzis, K. (2020, September). Open and cultural data games for learning. In International Conference on the Foundations of Digital Games (pp. 1-7).  
       
 
 •  
Caplan, J., Kanigel, R. & Tsakarestou, B. (2020). Entrepreneurial journalism: Teaching innovation and nurturing an entrepreneurial mindset. Journalism & Mass Communication Educator, 75(1), 27-32, doi: 10.1177/1077695820904987.  
       
 
 •  
Dominick, P. G., Iordanoglou, D., Prastacos, G. & Reilly, R. (2020). Espoused values of the 'Fortune 100 Best Companies to Work For': Essential themes and implementation practices. Journal of Business Ethics, https://doi.org/10.1007/s10551-020-04564-8.   
       
 
 •  
Gazi, A. & Boubouca, A. (2020). Participatory visibility in web radio content production: The case of the radio bubble #rbnews hashtag at the Greek Public Broadcaster shut-down. Radiomorphoses Journal, 4-5.  
       
 
 •  
Leandros N. & Papadopoulou, L. (2020). Strategic business models in times of transformational change and crisis: A new typology for sustainable media. Journal of Media Management and Entrepreneurship, 2(1), 28-41. https://www.igi-global.com/article/strategic-business-models-in-times-of-transformational-change-and-crisis/246064  
       
 
 •  
Milioni, D. & Vatikiotis, P. (2020). The unbearable lightness of being alternative: Idealism/purism vs realism/pragmatism in Greek alternative media. Journal of Alternative and Community Media, 5(1), 103-122, https://doi.org/10.1386/joacm_00077_1.  
       
 2019
 
 •  
Gkazi, A. (2019). Oral testimonies as independent museum exhibits. A case-study from the Industrial Gas Museum in Athens. The Oral History Review, 46(1), 26-47.  
       
 
 •  
Kaperonis, S. (2019a). Virtual networks: Why do students use Instagram? Homo Virtualis, 2(1), 43-49, http://dx.doi.org/10.12681/homvir.20193.  
       
 
 •  
Vargianniti, I., & Karpouzis, K. (2019, November). Effects of game-based learning on academic performance and student interest. In International Conference on Games and Learning Alliance (pp. 332-341). Springer, Cham. (Best paper nominee)  
       
 
 •  
Kasaras, K., Klimis, G.-M., & Michailidou, M. (2019). Consumption on the Internet: Who’s influencing who? Homo Virtualis, 2(1), 113-149, https://doi.org/10.12681/homvir.21218.  
       
 
 •  
Vatikiotis, P. & Milioni, D. (2019). From inside the rhizome: An analysis of the Greek alternative mediascape. International Journal of Communication, 13, 4219-4239,  
       
 2018
 
 •  
Βαρλοκώστα, Σ., Σταμούλη, Σ., Καρασίμος, Α., Μαρκόπουλος, Γ., Κακαβούλια, Μ., Νεραντζίνη, Μ., Φυνδάνης, Β., Παντούλα, Αικ., Οικονόμου, Α., & Πρωτόπαπας, Α. (2018). Ελληνικό σώμα κειμένων αφασικού λόγου: Μελέτη, σχεδιασμός και πολυεπίπεδη επισημείωση. Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, 14, 181‐205.  
       
 
 •  
Gazi, A. & Bonini, T. (2018). Haptically mediated radio listening: the remediation of radio through digital mobile devices. Journal of Radio and Audio Media, 25(1), 109-125.  
       
 
 •  
Gazi, A., Rizopoulos, Ch. & Christidis, Y. (2018). Localizing emotions: Soundscape representations through Smartphone Use. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23(2), 71-87.  
       
 
 •  

Iordanoglou, D. (2018). Future trends in leadership development and the crucial leadership skills. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 15(2), 118-129.

 
       
 
 •  

Kourti, E. & Gazi, A. (2018). Introduction to special section: Media psychology and technology. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23(2), ix- xiv.

 
       
 
 •  

Michailidou, M. (2018). Feminist methodologies for the study of digital worlds.  International Journal of Media & Cultural Politics, 14(1), 19–33, https://doi.org/10.1386/macp.14.1.19_1

 
       
 
 •  

Tsakarestou, B., Tsene, L., Iordanoglou, D., Ioannidis, K.  & Briana, M. (2018). Leading entrepreneurial youth:  Leadership and entrepreneurial skills for shaping the markets and the jobs landscape in mobile and collaborative economy. Perspectives on Youth. Young people in a digitalised world, 4, 29-43. Council of Europe, Youth Partnership Series, https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262538/Ch2.pdf/85279b8e-6ab2-b798-0b11-44b4183b434f. 

 
       
 
 •  
Webster, J., & Michailidou, M. (2018). Building gender perspectives in the analysis of virtual work. International Journal of Media & Cultural Politics, 14(1), 3–18,  
       
 2017
 
 •  
Boutsouki, Ch., Hatzithomas L. & Gazi, A. (2017). Introduction: Marketing communications technology revisited: Its future and applications. International Journal of Technology Marketing, 12(4), 309-312.  
       
 
 •  

Dermata, Κ. & Skarpelos, Υ. (2017). What the words do not say:  SFS for children under the light of social semiotic theory case study: ‘Horis sosivio’. Journal of Visual Literacy, 36(3-4), 202-221.

 
       
 2016
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2016). Οι επιτελέσεις – παίγνια του Δημοσθένη Αγραφιώτη. Vakxikon, 35(2/10), http://www.vakxikon.gr/οι-επιτελέσεις-παίγνια-του-δημοσθένη/  
       
 
 •  
Gazi, A. & Dimitrakopoulou, D. (2016). 'If you don’t act, you are not going to get anything’: Professional identity and gender equality in Greek and Cypriot media organisations. Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 32(61), 93-115.  
       
 
 •  
Protopapas, A., Cheimariou, S., Kakavoulia, M., Economou, A. & Varlokosta, S. (2016). Functional categories related to verb inflection are not differentially impaired in Greek aphasia. Language and Cognition 8(1), 124‐141.   
       
 
 •  

Vatikiotis, P. & Yörük, Z. (2016). Gezi movement and the networked public sphere: A comparative analysis in global context. Social Media + Society, 2, 1-12, doi: 10.1177/2056305116662184.

 
       
     Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
 2021   
 
 •  

Kακαβούλια, Μ. (2021α). Οι λέξεις τα πράγματα και οι άγλωσσοι ποιητές. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/oi-lexeis-ta-pragmata-kai-oi-aglwssoi-poihtes. 

 
   
 
 •  

Kακαβούλια, Μ. (2021β).  Η Cordelia της Βακαλό. Ξαναγράφοντας ένα κείμενο του ερωτικού κανόνα. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/h-cordelia-ths-bakalo-xanagrafontas-ena-keimeno-toy-erwtikoy-kanona. 

 
       
 
 •  
Kακαβούλια, Μ. (2021γ). Η ποιήτρια και ο ζωγράφος. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/h-poihtria-kai-o-zwgrafos.   
       
 2018
 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2018). 'Εκχερσώνοντας την επικράτεια’ της Ποίησης: Ένα σχόλιο στην παγκοσμιο-ποίηση. Poetix, 19, 38-45.

 
       
     Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 2021  
 
 •  
Gκazi A. et al. (2021). REVAthens: Bringing Athens of the Revolution to Life Through Museum Theatre Methodology and Digital Gamification Techniques. In Shehade M., Stylianou-Lambert T. (eds.) Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites. RISE IMET 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1432. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83647-4_12  
       
 
 •  
Salmouka F. & Gκazi A. (2021). Mapping Sonic Practices in Museum Exhibitions – An Overview. In Shehade M.  and Stylianou-Lambert T. (eds.) Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites. RISE IMET 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1432. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83647-4_5  
       
 
 •  

Γκαζή, Α. & Κουκούλη, Μ. (2021). «Το Γεράνι μιλάει»: Προφορικές μαρτυρίες σε μια αθέατη γειτονιά της Αθήνας. Στο Ρ. βαν Μπούσχοτεν, Β. Δαλκαβούκης & Ε. Καλλιμοπούλου (επιμ.) Προφορική ιστορία και αντι-αρχεία. Φωνές, εικόνες και τόποι (σ. 229-255). Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας. 

 
       
 
 •  
Στρατουδάκη, Χ. & Σκαρπέλος, Γ. (2021). Σημάνσεις της εθνικής ταυτότητας στην έξοδο (;) από την κρίση. Στο Ν. Ναγόπουλος (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση (σ. 246-257). Μυτιλήνη: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
       
 
 •  
Vatikiotis, P. (2021) Popularizing science: The case of YouTube channel “What the Fact?!” In Bonfils, P., Dumas, D., Rémond, É., Stassin, B. and Vovou, I. (eds.) Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen / L’éducation aux médias tout au long de la vie: Des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen. Proceedings of the International Conference Ticemed 12 (pp 335-343)Athens: International Association Ticemed.  
       
 2020
 
 •  
Ντζαφέρη, Ε. & Σκαρπέλος, Γ. (2020). Η παραγωγή, κατανάλωση και διάχυση των ειδήσεων των αθλητικών sites στα social media. Στο Χ. Ζάραγκας & Ι. Λίτος (επιμ.), Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις (σ. 479-492). Αθήνα: Πεδίο.  
       
 
 •  
Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020α). Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης και ανάπτυξης στον αθλητικό Τύπο: Η περίπτωση της εφημερίδας Φως των Σπορ. Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α. (σ. 155-159), https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf.  
       
 
 •  
Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020β). Η εφημερίδα Sport Day την εποχή της κρίσης στα Μ.Μ.Ε.: μία μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α. (σ. 160-164), https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf.  
       
 2019
   
 •  

Bakounakis, N. (2019). Contexte de crise, visibilité médiatique, créativité et storytelling: Documenta Cassel, Marina Abramovic et Ai WeiWei à Athènes. Ιn I. Vovou, Y. Andonova, A.-F. Kogan (eds.), The creative contagion. Media, industries, storytelling, communities / La contagion créative. Médias, industries, récits, communautés (pp. 30-41), https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf. 

 
       
 
 •  
Chambat-Houillon, M-F., & Vovou, I. (2019). De la création à la créativité: quelques considérations méthodologiques et théoriques pour étudier la créativité à l’œuvre dans les productions audiovisuelles sur Youtube.  Ιn I. Vovou, Y. Andonova, A.-F. Kogan (eds.), The creative contagion. Media, industries, storytelling, communities / La contagion créative. Médias, industries, récits, communautés (pp. 219-224), https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf.  
       
 
 •  

Kakavoulia, M. & Politis, P. (2019). Metaphors of the lower senses in Greek modernist poetry. Στο Ε. Κουρδής, Μ. Παπαδοπούλου και Λ. Κωστοπούλου (επιμ.), The fugue of the five senses. Semiotics of the shifting Ssensorium. Selected Proceedings from the 11th International Conference of the Hellenic Semiotics Society (σελ. 82-97). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία.

 
       
 
 •  

Leandros N. & Papadopoulou, L. (2019). Creative destruction in the Greek media landscape: New and alternative business models. Proceedings of the International Conference The Creative Contagion. Media, Industries, Storytelling, Communities (pp. 89-96), https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf

 
       
 
 •  

Papadopoulou, M. & Gκazi, A. (2019a). The role of authenticity in decisions informing the conservation of Greek sculpture. In F. Mairesse & R.F. Peters (eds), What is the essence of conservation? Materials for a discussion (pp. 118-126). Paris: ICOFOM & ICOM-CC. 

 
       
 
 •  

Papadopoulou, M. & Gκazi, A. (2019b). Quality parameters in conservation-restoration choices. In U. Schädler-Saub & B. Szmygin (eds.), Conservation ethics today. Are our conservation - restoration theories and practice ready for the 21st century? (pp. 309 -324). Florence - Lublin: ICOMOS & Lublin University of Technology.

 
       
 
 •  
Politis, P. & Kakavoulia, M. (2019). Vox pops in the Greek TV news bulletins.  In M. Chondrogianni, S. Courtenage, G. Horrocks, A. Arvaniti I. Tsimpli  (eds.), Selected papers of 13th international conference on Greek linguistics (ICGL 13) (pp. 227-234). London: University of Westminster.  
       
 2018
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2018). Ο Παναγιώτης Μουλλάς διδάσκαλος κριτικής & Η κριτική μέσα στο μυθιστόρημα: αφηγήσεις πολεμικής. Στο Β. Κοντογιάννη (επιμ.), Ελληνική λογοτεχνική κριτική. Μνήμη Παναγιώτη Μουλλά (σ. 70-82). Κομοτηνή: Σοκόλης.     
       
 
 •  
Κακαβούλια, Μ. (2018). Διερευνώντας τη σχέση λογοτεχνίας και χορού τη δεκαετία του 1930. Πρώτες παρατηρήσεις. Στο Ε. Κουτριάνου & Φιλοκύπρου, Ε. (επιμ.), Τιμητικός τόμος για τον Peter Mackridge. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των Ελλήνων λογοτεχνών του μεσοπολέμου (1918‐1939) (σ. 298‐322). Αθήνα: Νεφέλη.  
       
 
 •  
Kardaras, D., Kaperonis, S., Barbounaki, S., Petrounias, I. & Bithas, K. (2018).  An Approach to modelling user interests using TF-IDF and fuzzy sets qualitative comparative analysis. In L. Iliadis, I. Maglogiannis, V. Plagianakos (eds.), Artificial intelligence applications and innovations. IFIP Advances in Information and Communication Technology (pp. 606-615). Cham: Springer.  
       
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. & Πανδιά, Ε. (2018). Το συναίοθημα στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων: τα παραδείγματα του ελληνικού και του βρετανικού δημοψηφίσματος. Στο Β. Βαμβακάς & Γ. Πασχαλίδης (επιμ.), 50 χρόνια ελληνική τηλεόραση (σ. 133-147). Αθήνα: Επίκεντρο.  
       
 
 •  
Μποζίνη, Ε., Δερματά, Κ. & Σκαρπέλος, Γ. (2018). Αξιοποιώντας το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. Στο Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Κωσταρής (επιμ.), Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τόμος Β (σ. 469-478). Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.  
       
 
 •  
Σκαρπέλος, Γ. (2018). Ο φόβος απέναντι στη  καινοτομία και τη δημιουργικότητα: Μια ματιά απ’ έξω. Στο Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Κωσταρής (επιμ.), Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τόμος Α (σ. 63-67). Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.  
       
 2017
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2017). Η ταυτότητα του αφηγητή στο έργο του Νάνου Βαλαωρίτη. Στο Γαβριηλίδου, Ζ. (επιμ.), Ταυτότητες, γλώσσα & λογοτεχνία. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (κ.ά., τ.Β, σ. 144-164), https://www.openbook.gr/taytotites-glwssa-kai-logotexnia-praktika-synedriou-tomos-b/  
       
 
 •  
Skarpelos, Y. (2017). Towards a quantitative visual semiotics? Ιn Kr. Bankov (editor in chief), New semiotics between tradition and innovation: Proceedings of the world congress of the IASS/AIS (pp. 413-423). Sofia: NBU Publishing House & IASS Publications.  
       
2016
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2016α). Νάνος Βαλαωρίτης: Ανοίγοντας τον Αιώνα. Στο Ο. Καϊάφα (επιμ.), Επισκέψεις σε ζώντες ποιητές (7 και 8 Δεκεμβρίου 2012) (σ. 149-176). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας.  
       
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2016β). Λυρική διαλογικότητα και αντιθετικό ‘Εσύ’: Από τον Κάλβο στον Εγγονόπουλο. Στο Θ. Αγάθος, Χ. Ντουνιά, & Ά. Τζούμα (επιμ.), Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία – θεωρία – κριτική. Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου (σ. 83-96). Αθήνα: Καστανιώτης.  
       
 
 •  
Varlokosta, S., Stamouli, S., Karasimos, A., Markopoulos, G., Kakavoulia, M., Nerantzini, M., Pantoula, A., Fyndanis, V., Economou, A., & Protopapas, A. (2016). A Greek corpus of aphasic discourse: Collection, transcription, and annotation specifications. In D. Kokkinakis (ed.), Proceedings of the 10th language resources and evaluation conference (LREC‐2016). Workshop: “Resources and Processing of linguistic and extra‐linguistic data from people with various forms of cogni-tive/psychiatric impairments (pp. 14-21). RaPID, 23 May 2016, Portorož, Slovenia. Linköping University Electronic Press.  
       
     Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 
2016  
 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ. (2016). Ενεργοποίηση ουσιαστικών δεξιοτήτων όλων των επαγγελματιών υγείας στον έλεγχο των λοιμώξεων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων,  https://www.eeel.gr/9o-panellinio-synedrio-ellinikis-etaireias-elegxoy-loimwxewn-p61.html .   
       
        ΒΙΒΛΙΑ 
 2019  
 
 •  
Ροϊνιώτη, Ε., Πανδιά, Ε. & Σκαρπέλος, Γ. (επιμ.) (2019). Ψηφιακά παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις. Αθήνα: OASIS.  
       
2018
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2018α). Πολιτιστική Ποίηση: η διατοπική γραφή του Δημοσθένη Αγραφιώτη. Αθήνα: Το Μέλλον.  
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (επιμ.) (2018). 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη. Αθήνα: Μανδραγόρας.  
       
2017
 
 •  
Βαμβακάς, Β., Γαζή Α. (επιμ.) (2017). Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση: Δημοφιλής κουλτούρα, και ψυχοκοινωνική δυναμική. Αθήνα: Παπαζήσης.  
       
 2016
 
 •  
Andreopoulou, Z., Leandros, N., Quaranta, G. & Salvia, R. (Eds.) (2016). New media, entrepreneurship and sustainable tourism development. Francoangeli Eds.  
       
 
 •  
Αρσενίου Ε. (2016). Κ.Π. Καβάφης: Η αξία της ποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
 
 •  
Ιορδάνογλου Δ., Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ., Λέανδρος, Ν., Ιωαννίδης, Κ. (2016). Ηγέτες του μέλλοντος. Αθήνα: Πεδίο.  
 
 •  
Kokori, P. (2016). 'This bizarre circus is life itself': Beckett performance in Greece (1960-2010). Athens: Nefeli.  
       
 
 •  
Τσακαρέστου, Μπ. (2016). Συνδημιουργία στη διαφήμιση. Εταιρικές δομές και συνεργασία στις διαφημιστικές αποφάσεις με τους διαφημιζόμενους πελάτες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.  
       
  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
2021  
 
 •  
Βατικιώτης Π. (2021). Ψηφιακά δεδομένα και «βιοπολιτική» σε καιρούς πανδημίας. Στο Πλειός, Γ., Σκαμνάκης Α., και Θεοχαρίδης, Σ. (επιμ.) Η επικοινωνιακή κατασκευή μιας πανδημίας (σελ. 373-390).  
       
 
 •  
Gκazi, A. (2021). Heritage as obstacle; Or which view to the Acropolis? In E. Solomon (ed.) Contested antiquity (pp. 245-271). Bloomington: Indiana University Press.   
       
 
 •  
Λέανδρος, Ν. (2021). Πρόλογος. Στο Σ.Τριανταφύλλου (επιμ.), Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση (σ. ΧΙ-ΧΙV). Aθήνα: Δίσιγμα.  
       
 
 •  
Μιχαηλίδου, Μ. (2021). Από την τηλεόραση στις τηλεοπτικές σπουδές: μια θεωρητική και μεθοδολογική διαδρομή από τον 20ό στον 21ο αιώνα.  Στο Χ. Δερμεντζόπουλος & G. Παπαθεωδώρου (επιμ.), Συνηθισμένοι άνθρωποι: μελέτες για τη λαϊκή και τη δημοφιλή κουλτούρα (σ. 507–535). Πάτρα: Opportuna.   
       
 
 •  
Σκαρπέλος, Γ. (2021). Κόμικς. Στο Χ. Δερμεντζόπουλος & Γ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Συνηθισμένοι άνθρωποι: Μελέτες για τη λαϊκή και τη δημοφιλή κουλτούρα (σ. 341-358). Πάτρα: Opportuna.  
       
2020
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2020). ΤΑΝΑΪΣ: Η ποιητική ρυμούλκηση, επισκευή, ναυπήγηση ενός ναυαγίου. Στο Ι. Βεντούρα (επιμ.), ΤΑΝΑΪΣ – Τάναϊς και Κυκλώνιο (σ. 85-88). Αθήνα: Νίκας.   
       
 
 •  
Βώβου, Ι. (2020). Υπηρετικό προσωπικό και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές: «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, ο «χορός», η αφηγηματική αντίστιξη και η απόσταση από τον ρόλο. Στο Π. Μήνη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Πιπινιά, Α. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Υπηρέτριες και υπηρέτες: Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας) (σ. 391-409). Aθήνα: Παπαζήσης.  
       
 
 •  
Γαζή, Α. (2020). Εισαγωγή. Στο Α. Γαζή, Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του Dave Harley, Julie Morgan & Hannah Frith, Cyberpsychology as everyday digital experience across the lifespan [Η κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης) (σ. 21-37). Αθήνα: Παπαζήσης].  
       
 
 •  
Kromba, A. & Iordanoglou, D. (2020). Public service motivation, job satisfaction and organizational commitment among Greek public sector employees. In E. Galanaki, I. Nikandrou & L. Panayotopoulou (eds.), Volume in honour of professor Nancy Papalexandris: An anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management. (pp. 244-264). Athens: Publications Benou.  
 2019  
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2019). Ανυψώνοντας ποιητικά βάρη: Η ποίηση του Λεωνίδα Χρηστάκη. Στο Χ. Μάης & Ν. Σούζας (επιμ.), Λεωνίδας Χρηστάκης: Ζωγράφος, ποιητής και εκδότης, μια πολύχρωμη, πολύπλευρη προσωπικότητα της πρωτοπορίας (σ. 82-98). Αθήνα: Εκδόσεις των συναδέλφων.  
       
 
 •  
Γαζή, Α. (2019). Δίαυλοι επιρροής γνώμης, μέσα και τεχνολογία. Στο Π. Ιωαννίδης & Η. Τσαουσάκης (επιμ.), Οι πρώτες εκλογές μετά το Μνημόνιο. Η ακτινογραφία της ψήφου (σ. 123-135). Αθήνα: Παπαζήσης.   
       
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. (2019α). Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του μυθιστορήματος του Stephen Crane Το κόκκινο σήμα του θάρρους (σ. 2-20). Αθήνα: Μεταίχμιο.  
       
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. (2019β). Ξαναδιαβάζοντας τον Ουισμάνς ή οι περιπέτειες μιας χελώνας. Επίμετρο στην ελληνική έκδοση του μυθιστορήματος του Joris Karl Huysmans Ανάστροφα  (σ. 317-327). Αθήνα: Στερέωμα.  
       
 
 •  
Σκαρπέλος, Γ. (2019). Εισαγωγή. Στο Ε. Ροϊνιώτη, Ε., Πανδιά, & Γ. Σκαρπέλος (επιμ.), Ψηφιακά Παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις (σ. 9-14). Αθήνα: OASIS.  
 2018    
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2018α). Η μεταμυθοπλασία ως κριτική του μεταμοντερνισμού. Στο Κ. Βούλγαρης (επιμ.), Η μεταμυθοπλασία ως αφηγηματικός τρόπος και κριτική του μεταμοντερνισμού (σ. 27-34). Αθήνα: Βιβλιόραμα.   
       
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2018β). Εισαγωγή. Στο Ε. Αρσενίου (επιμ.), 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη (σ. 9-12). Αθήνα: Μανδραγόρας.  
       
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2018γ). Οι παραναγνώσεις του Καβάφη. Στο Ε. Αρσενίου (επιμ.), 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη (σ. 51-70). Αθήνα: Μανδραγόρας.  
       
 
 •  
Christidis, Y. & Gazi, A. (2018). Soundmarks of Conflict in the City Centre of Divided Nicosia. In V. Doudaki & N. Carpentier (eds.), Cyprus and its conflicts: Representations, materialities, and cultures (pp. 55-76). New York & Oxford: Berghahn Books.  
       
 
 •  
Gκazi, A. (2018). Cultural experience between the public and the private sphere – Is there a difference to the ‘public'? In S. Antoniadou, I. Poulios, G. Vavouranakis & P. Raouzaou (eds.), Culture and perspective: State structures, private initiatives and the public character of cultural heritage (pp. 132-145). Oxford: Oxbow books.  
       
 
 •  
Kardaras, D., Karakostas, B., Barbounaki, S. & Kaperonis, S. (2018). A framework for analysing the impact of data analytics and the internet of things on digital marketing. In A. Troussov & S. Maruev (eds.), Techno-social systems for modern economical and governmental Infrastructures (pp. 211-240). USA: IGI Publishers https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5  
       
 
 •  
Skarpelos, Y. (2018). Big visual data in social sciences. Ιn C. M. Stuetzer, M. Welker & M. Egger (eds.), Computational social science in the age of big data: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 253-266). Köln: Herbert von Halem Verlag.  
       
 
 •  
Tsakarestou, B. (2018). Entrepreneurship abroad: Cultural and international perspectives and challenges. In M., Ferrier & E. Mays (eds.), Media innovation and entrepreneurship. Rebus community publishing under creative commons (pp. 288-317), https://press.rebus.community/media-innovation-and-entrepreneurship/.  
 2017    
 
 •  
Βαμβακάς, Β., Γαζή Α. (2017). Εισαγωγή. Στο B. Βαμβακάς & A. Γαζή (επιμ.), Στο B. Βαμβακάς & A. Γαζή (επιμ.), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση: Δημοφιλής κουλτούρα, και ψυχοκοινωνική δυναμική (σ. 21-40). Αθήνα: Παπαζήσης.  
       
 
 •  
Γαζή Α. (2017). Αντιαμερικανισμός και made in the USA ταυτότητα: ο Έλληνας τηλεθεατής της Μεταπολίτευσης Στο B. Βαμβακάς & A.Γαζή  (επιμ.), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση: Δημοφιλής κουλτούρα, και ψυχοκοινωνική δυναμική (σ. 363-402). Αθήνα: Παπαζήσης.  
       
 
 •  
Gκazi, A. (2017a). Sacred fragments decently displayed. Displaying archaeology – Exhibiting ideology in 19th and early 20th century Greek museums. In S. Voutsaki & P. Cartledge (eds.), Ancient monuments & modern Iidentities. Α critical history of Greek archaeology in 19th and 20th century Greece (pp. 95-116). London: Ashgate.  
       
 
 •  
Gκazi, A. (2017b). Greek museums in times of crisis. In D. Tziovas (ed.), Greece in crisis. The cultural politics of austerity (pp. 158-179). London: I.B. Tauris  
       
 
 •  
Kakavoulia, M. (2017). Nachwort und Anmerkungen. In M. Axioti. Kadmo (p. 15-113). Edition Romiosini/ CeMoG, Freie Universität Berlin, http://bibliothek.edition‐romiosini.de/catalog/book/35.  
       
 
 •  
Roinioti, E., Pandia, E., & Skarpelos, Y. (2017). Sociability by design in an alternate reality game: The case of the trail. In A. Garcia, G. Niemeyer (eds.), Alternate reality games and the cusp of digital gameplay (σ. 259-287). N. York & London: Bloomsbury.  
       
 
 •  
Vatikiotis P. (2017a). The social media in question. In F. Roumate (ed.), Civil society and democracy in the age of social media (pp. 22-45). Marrakech: Institut International de la Recherche Scientifique.  
2016     
 
 •  
Bakounakis, N. (2016). Tourism and narrative Iidentities: ‘The Hotel where you Started Writing your Story’'. In Z. Andreopoulou, N.Leandros, G.Quaranta, R.Salvia (eds.), New media, entrepreneurship and sustainable tourism development (pp. 127-133). Milano: FrancoAngeli Eds.  
       
 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ. (2016). Τοξικοί διευθυντές. Στο Μ. Βακόλα (επιμ.), 4ο HR Case studies series (σ. 10-13), https://www.aueb.gr/sites/default/files/hrm/Documents/HR_CSS/HR-case-study-series-4.pdf.  
       
 
 •  
Λέανδρος, Ν. (2016α). Στρατηγική σκέψη και σχεδιασμός. Στο Δ. Ιορδάνογλου, Μ. Τσακαρέστου, Λ. Τσενέ, Ν. Λέανδρος & Κ. Ιωαννίδης (επιμ.), Ηγέτες του μέλλοντος (σ. 161-176). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.  
       
 
 •  
Λέανδρος, Ν. (2016β). Περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη. Στο Α. Σκαμνάκης, Κ. Κεντερελίδου και Φ. Γαλατσοπούλου (επιμ.), Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία (σ. 111-128). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.  
       
 
 •  
Κλήµης Γ. Μ. (2016α) Δημιουργικές, πολιτιστικές βιομηχανίες και επιχειρηματικότητα. Στο Β. Αυδίκος & Α. Καλογεράσης (επιμ.), Κείμενα για τη δημιουργική οικονομία: Αγορές, εργασία, πολιτικές (σ. 13-43) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.  
       
 
 •  
Klimis, G-M. (2016b). Entrepreneurship. Ιn G. Ritzer (ed.), Blackwell encyclopedia of sociology. Blackwell Publishing, https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeose102.pub2.  
       
 
 •  
Klimis, G-M. (2016c). Copyright. Ιn G. Ritzer (ed.), Blackwell encyclopedia of sociology. Blackwell Publishing, https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc212.pub2.  
       
 
 •  
Michailidou, M., & Kostala, E. (2016). Young entrepreneurs and creative collectives: Greek new media workers in constant crisis. In J. Webster & K. Randle (eds.), Virtual workers and the global labour market (pp. 57–76). London: Palgrave Macmillan UK, https://doi.org/10.1057/978-1-137-47919-8_3.  
       
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. (2016). Που ανήκει ο Γιάννης Μαρής. Στο Κ. Καλφόπουλος (επιμ.), 18 Κείμενα για τον Γιάννη Μαρή (σ. 66-76). Αθήνα: Πατάκης.  
       
 
 •  
Psilla M. & Varvitsiotis V. (2016). Public policies and tourism: an alternative proposal. Ιn Z. Andreopoulou, N. Leandros, G. Quaranta & R. Salvia (eds.), New media, entrepreneurship and sustainable tourism development (pp. 50-62), Francoangeli Eds.  
       
 
 •  
Vatikiotis, P. (2016). Social media activism: A contested field. In D. Deželan & I. Vobič (eds.), (R)evolutionizing political communication through social media (pp. 40-54). Hershey, PA: IGI Global.  
       
     Συνεισφορά σε εκδοτικές δραστηριότητες
 2020    
 
 •  
Γαζή, Α. (2020). Επιστημονική επιμέλεια στην ελληνική έκδοση του Dave Harley, Julie Morgan & Hannah Frith, Cyberpsychology as everyday digital experience across the lifespan [Η κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης). Αθήνα: Παπαζήσης].  
       
     Επιμέλεια σε επιστημονικά περιοδικά
2021  
    Bonfils Ph., Dumas Ph., Massou L., Remond E., Stassin B., Vovou I. (eds), (2021) L’éducation aux médias tout au long de la vie : des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen/ Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen.  Proceedings of the International Conference Ticemed 12, Athens. Association Internationale TICEMEDTicemed 12 (Athènes) - Association Internationale Ticemed   
       
 
 •  
Kακαβούλια, Μ. & Φραντζή Α. (επιμ.) (2021). Αφιέρωμα στην Ελένη Βακαλό. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwmata/elenh-bakalo.   
       
2018
 
 •  
Kourti, E. & Gazi, A. (επιμ.) (2018). Media Psychology and Technology. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23 (2).  
       
 
 •  
Michailidou, M. and Webster, J. (eds.) (2018). Special Issue: Gender perspectives in the analysis of virtual work. International Journal of Media and Cultural Politics 14(1), https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/mcp/2018/00000014/00000001;jsessionid=433uec1rbo0uj.x-ic-live-02  
       
 
 •  
Ψύλλα, Μ. (επιμ.) (2018). Αφιέρωμα: Πολιτισμική Διαφορετικότητα. ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τ. 127 & 128.  
 2017    
 
 •  
Boutsouki, Ch., Hatzithomas L., Gazi, A. (επιμ.) (2017). Marketing communications technology revisited: its future and applications. International Journal of Technology Marketing, 12 (4).   
       
2016
    Ψύλλα, Μ. (επιμ.) (2016). Πρόσφυγες στην εκπαίδευση. ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τ. 114.  
       
  Επιμέλεια τόμων πρακτικών συνεδρίων
2019  
 
 •  

Vovou, I., Andonova, Y. & Kogan, A-F. (eds.) (2019), The creative contagion. Media, industries, storytelling, communities / La contagion créative. Médias, industries, récits, communautés

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf.

 
       
  Βιβλιοκρισίες
2019  
   

Vatikiotis P. (2019). Book review: Media resistance: Protest, dislike, abstention, by Trine Syvertsen. Journalism & Mass Communication Quarterly (OnlineFirst), https://doi.org/10.1177%2F1077699019877654.

 
       
2018
 
 •  
Vovou, I. (2018a). Book review: Political aesthetics. Culture, critique and the everyday, by Arundhati Virmani (ed.). Questions de Communication, 34, 344-346, https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/16406#text.  
       
 
 •  
Vovou, I. (2018b). Book review: Narrative as virtual reality 2. Revisiting Immersion and Interactivity in literature and electronic media, by Marie-Laure Ryan. Questions de Communication, 33, 439-441. https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/13369.  
 2016    
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2016). Σύνθετο λήμμα με τίτλο: «Γραμματική της Ποίησης». Στην σειρά «Σελιδοδείκτες» της πύλης για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/1261.  
       
  Ερευνητικές Εκθέσεις
2017      
    Αυδίκος, Β., Μιχαηλίδου, Μ., & Κλήμης, Γ.-Μ. (2017). Χαρτογράφηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα. Μελέτη για τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Παραδοτέο Α. Αθήνα, http://ep.culture.gr/el/Pages/meletes.aspx.  
       

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'