.

Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Διευθυντής: Νικόλαος Λέανδρος, Καθηγητής

 

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab) είναι το θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του [ΦΕΚ 126Α/18.6.1999), υπηρετεί τα γνωστικά αντικείμενα της Επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισμού. Κύρια αποστολή του Media Lab είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, η συνεργασία με δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας.

Το Media Lab επιδεικνύει πλούσιο έργο, ιδιαίτερα ως προς την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού έργου του Τμήματος, μέσω των Εργαστηρίων Κατεύθυνσης (Δημοσιογραφίας, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτισμού και πολιτιστικής διαχείρισης), καθώς και του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και παλαιότερα του Εργαστηρίου Ρητορικής και Λόγου. Το Media Lab είναι μια αξιόλογη δομή, σημαντική για την παιδαγωγική φιλοσοφία του Τμήματος. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στη διαμόρφωση των βασικών προϋποθέσεων που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις της ψηφιακής εποχής, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες εξωστρέφειας και καινοτομίας του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά τα ΑΕΙ. Μία πρόσφατη, ιδιαίτερα θετική, εξέλιξη για το Τμήμα είναι η έγκριση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), βάσει αίτησης που κατέθεσε το Τμήμα στις 16/12/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ στις 21 Ιουλίου 2020, ενέκρινε δωρεά ύψους 430.000 Ευρώ προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού με αποκλειστικό σκοπό την αρχιτεκτονική ανακαίνιση και τον τεχνολογικό και τεχνικό εξοπλισμό του ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού επί της οδού Χιλλ 3-5, το οποίο εντάσσεται στο Media Lab, με βάση πρόταση δωρεάς που κατέθεσε στο ΙΣΝ ομάδα μελών ΔΕΠ εκ μέρους του Τμήματος και του Ιδρύματος. Χάρη και στη δωρεά του ΙΣΝ, για την ανακαίνιση ενός από τους βασικούς χώρους του, το Media Lab εισέρχεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και εξέλιξης που θα συμβάλει στην τοποθέτησή του σε μια ενισχυμένη θέση ανάμεσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'