Ερευνητικά έργα: Γκαζή Ανδρομάχη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

EuNaMus – European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizens

Υπο-πρόγραμμα Mapping and Framing Institutions (1750-1950)

Μέλος

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010-2013)

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών (πεδίο: Δημόσια Αρχαιολογία)

Συν-υπεύθυνη

Χρηματοδότηση – Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (2017 - )

 

«Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

Υπο-έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και διαμόρφωσης υλικού για αξιοποίηση μέσω διαδικτύου»

Μέλος

Συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ (2017 -2018)

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'