Διδάκτορες ΕΣΠΑ ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019

1.    Αντιγόνη Ευστρατόγλου, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Τηλ.: 6957 498 313

2.    Λαμπρινή Παπαδοπούλου, E-mail: Lpapadopoulou @panteion.gr, Τηλ.: 6977 288 884

3.    Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, E-mail: Konstantina.iliopoulou @gmail.com, Τηλ.: 6974 894 411

4.    Θεοχάρης Ράπτηςharisraptis @gmail.com, E-mail: Τηλ.: 6945 599 597