Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20  θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10:00-13:00  από 9 έως 18  Δεκεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση και τις οδηγίες .pdf  

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής