Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν κατά το διάστημα από 10 Δεκεμβρίου έως 19  Δεκεμβρίου καθημερινά και ώρες  10:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:
1. Να έχουν κατοχυρώσει τα έξι από τα οκτώ υποχρεωτικά Εργαστήρια με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
2. Η σειρά προτεραιότητας των επιλαχόντων θα καθορίζεται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση και τις οδηγίες .pdf