Διοίκηση - Γραμματεία

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Πρόεδρος: Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια: Μάρθα Μιχαηλίδου 

Τηλ. 2109201718E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα"

Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Παραδείση

Τηλέφωνο: 210-9201848, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Επικ. Καθηγήτρια Γκαζή Ανδρομάχη

Τηλέφωνο: 210-9201718, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στεγάζεται στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

 • Καραλής Δημήτρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος: τηλ. 210-920.1064
 • Κονίδη Νίκη, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών: τηλ. 210-920.1431
 • Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: τηλ. 210-920.1428

Τις υπόλοιπες μέρες η επικοινωνία γίνεται μέσω του E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Σε καθημερινή βάση οι φοιτητές εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, Ισόγειο Νέου Κτιρίου) για τη χορήγηση απλών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών όπως και για θέματα στέγασης, σίτισης, περίθαλψης κλπ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα 176 71 Αθήνα

Οι Στόχοι του Τμήματος

Στόχοι του Τμήματος είναι: 

 • η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων, και 
 • η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία , όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. 

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

Η Δομή του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του Τμήματος είναι ενιαία και κοινά για όλους του φοιτητές.

 

Από το Ε' εξάμηνο Σπουδών στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης,

 • Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας και

 • Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

Η επιλογή Κατεύθυνσης (από το Ε' εξάμηνο και μετά) αντιστοιχεί με την υποχρεωτική επιλογή 2 Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.


Το Διδακτικό Προσωπικό εντάσσεται σε καθένα από τους εξής 3 τομείς

 • Τομέας Επικοινωνίας
 • Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης

Οι Τομείς έχουν συσταθεί με υπουργική απόφαση (αρ. Β1/412, ΦΕΚ Β487/27.7.90) και καλύπτουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στα ευρύτερα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των οικείων μελών ΔΕΠ.

Η Ιστορία του Τμήματος και η αποστολή του

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

Αποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».