Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ

410262. Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Έρευνα Αγοράς, Ψηφιακά Μέσα και Εφαρμογές: Web, UX, Apps, Mobile, Video, Podcasting

 

Υπεύθυνοι: Μπέττυ Τσακαρέστου & Σταύρος Καπερώνης

 

To εργαστήριο οργανώνεται σε δύο ενότητες (modules). H πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην Ερευνα Αγοράς και στη σημασίας που έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό της έρευνας αγοράς την εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών, τη συλλογή δεδομένων, την επιλογή του δείγματος, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται καινοτόμες ερευνητικές μεθοδολογίες (όπως eye tracking, fMRI, netnography κτλ).

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στα Ψηφιακά Μέσα και τις Εφαρμογές με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με εργαλεία ψηφιακής δημιουργικότητας και με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, εστιάζοντας στον σχεδιασμό ιστοσελίδων σε περιβάλλον WordPress, στον σχεδιασμό mobile apps, bots,
infographics, παραγωγή podcast, digital newsletter, και την οπτικοποίηση των δεδομένων. Με την καθοδήγηση ειδικών, οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν και να αξιολογούν αρχές με βάση τις αρχές της σχεδιαστικής ευχρηστίας (UX- user experience design) προϊόντων, υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εμβάθυνση στη μεθοδολογία του design thinking.


Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν

  • Να λειτουργούν ως σχεδιαστές και δημιουργοί website
  • Να λειτουργούν και να σχεδιάζουν apps
  • Να λειτουργούν ως δημιουργοί mobile videos καθώς και ως οπτικοί δημιουργοί storytellers.
  • Εισάγονται στη διαδικασία να αναπτύξουν μεταγνωστικές (metacognitive) και στοχαστικές (reflective) στρατηγικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, ανταποκρινόμενες και επικοινωνιακά σχεδιαστικά ζητούμενα.
  • Το εργαστήριο φέρνει σε πρώτη επαφή τους συμμετέχοντες με την ψηφιακή δημιουργικότητα και το design thinking. Ως σχεδιαστές και developers θα δημιουργήσουν παιχνίδια, bots, user interface, UX, WordPress website, apps, animations και μια ψηφιακή ιστορία να περιγράψουν.

 

Συνεργάτες/ιδες: Δρ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Head of Market Research, South EU Hub at Philip Morris International ▪ Μάγγυ Κοντού, Lean UI/UC Designer, Simple Apps | Fortune 40 Under 40 | AEIF Alumni |WTM & GDG Athens | Tech Talent School ▪ Δρ. Παναγιώτης Ζαχαριάς, ιδρυτής, UX ερευνητής & Αντώνης Μπίρμπας, UX ερευνητής, Art Director, the UX Prodigy.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος