Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας ΙΙ

410236. Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ραδιοφωνική και Ακουστική Επικοινωνία

 

Διδάσκουσα: Αγγελική Γαζή

 

Το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του ήχου ως ενός σύμπλοκου σημείου επικοινωνίας, ενός αναπαραστατικού αντικειμένου αλληλοδιαπλοκής του ατόμου και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο ήχος ως πρωταρχική «επιφάνεια διεπαφής» (interface) μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος, ως ένα μονοπάτι αλληλόδρασης του ατόμου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Θα συζητηθούν ψυχοκοινωνιολογικές θεωρίες αναφορικά με το άτομο και το άκουσμα, ζητήματα αναφορικά με την κουλτούρα του ήχου, την ακουστική επικοινωνία και ακουστική οικολογία και θα γίνει εστίαση στη διερεύνηση του όρου «ηχοτοπίο» τόσο θεωρητικά όσο και μέσω πειραματικής προσέγγισης.

Παράλληλα, μέσω του εν λόγω μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους κώδικες, το περιεχόμενο και τις εξελίξεις στη μορφή του ραδιοφωνικού μέσου, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα νέα μέσα αλλάζουν τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας προσδίδοντάς τους ένα διευρυμένο περιεχόμενο.

Μέσω των εργαστηριακών σεμιναρίων, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε θέματα που αφορούν την τεχνολογία του ψηφιακού ραδιοφώνου και τον τρόπο προετοιμασίας και παρουσίασης του τελικού ψηφιακού ραδιοφωνικού προϊόντος και θα επιτευχθεί η εξοικείωσή τους με όρους, μεθόδους και λεπτομερείς τεχνικές της ακρόασης, ηχογράφησης και επεξεργασίας, καθώς και του σχεδιασμού και της παραγωγής του ήχου.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα:

  • Κατανοήσουν το μοντέλο επικοινωνίας που επικεντρώνεται στην θεωρία του ραδιοφώνου.
  • Έρθουν σε επαφή με τους κώδικες του ψηφιακού ραδιοφώνου και την έννοια της ραδιοφωνικής αφήγησης.
  • Εξοικειωθούν με την παραγωγή ψηφιακών προγραμμάτων και ηχητικού περιεχομένου.
  • Συνθέσουν δημοσιογραφικό, διαφημιστικό, ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό, ψηφιακό ραδιοφωνικό περιεχόμενο

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος