Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας VIII

410248. Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας VIII: Τηλεοπτικά Είδη, Ανάλυση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Υπεύθυνη: Ιωάννα Βώβου

 

Το εργαστηριακό μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του Εργαστηρίου δημοσιογραφίας VI του Ζ’ εξαμήνου. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η εξειδίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές στο Ζ’ εξάμηνο με στόχο την πρωτότυπη παραγωγή οπτικοακουστικού δημοσιογραφικού περιεχομένου, καθώς και την εξωστρέφεια – εκτός του πανεπιστημιακού χώρου- σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιντιακού υλικού. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην έννοια του τηλεοπτικού είδους ως διαφοροποιητικού στοιχείου στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει η τηλεοπτική επικοινωνία μέσα από διαφορετικά είδη προγράμματος (ειδήσεις, συνέντευξη, έρευνα, ψυχαγωγία, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μεικτά είδη...), τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και από την πλευρά της πρόσληψης. Στόχος του εργαστηρίου είναι, επίσης, να εμπλουτίζει διαρκώς τις διασυνδέσεις και τις συνεργασίες με ανθρώπους από τον χώρο των μέσων και ιδιαίτερα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας ώστε να δημιουργήσει σταδιακά γέφυρες μεταξύ των φοιτητών/τριών και του μιντιακού χώρου.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση τηλεοπτικού περιεχομένου και ειδών προγράμματος
  • Παρεμβάσεις/εισηγήσεις ανθρώπων της τηλεόρασης και γενικότερα του χώρου της οπτικοακουστικής επικοινωνίας
  • Φοιτητικές παραγωγές με στόχο την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της δουλειάς των συμμετεχόντων στο εργαστήριο τηλεόρασης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να είναι σε θέση να πραγματοποιεί και να φέρει εις πέρας:

  • Αναζήτηση και χρήση έγκυρων πηγών στην έρευνα (δημοσιογραφική υπό την ευρεία έννοια)
  • Ερευνητική προετοιμασία κάλυψης ενός θέματος/ζητήματος
  • Τεκμηριωμένη ανάλυση των τηλεοπτικών παραγωγών στο υβριδικό μιντιακό περιβάλλον
  • Πρωτότυπη δημιουργία και παραγωγική τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου
  • Δεξιότητες ανάδειξης και δημοσιοποίησης των πρωτότυπων παραγωγών του εργαστηρίου

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος