Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας ΧΙ

410324. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας XΙ:  Εναλλακτική Δημοσιογραφία

 

Διδάσκων: Παντελής Βατικιώτης

 

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάλυση και άσκηση εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας: ειρηνευτική δημοσιογραφία (προωθεί την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων με βάση το διάλογο και τη συζήτηση), δημόσια δημοσιογραφία (για λογαριασμό του κοινού, ενισχύοντας τον ρόλο της δημοκρατίας), κοινοτική/τοπική δημοσιογραφία (εξυπηρετεί την κοινότητα), συμμετοχική δημοσιογραφία (ενεργός ρόλος του κοινού στη συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση περιεχόμενου, σε διάδραση με επαγγελματίες δημοσιογράφους), ανεξάρτητη επαγγελματική διαδικτυακή δημοσιογραφία (στην μπλογκόσφαιρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ανοιχτή δημοσιογραφία (ακατέργαστες πληροφορίες, ανοιχτού κώδικα), δημοσιογραφία των πολιτών (οι πολίτες παράγουν και διαχειρίζονται τις ειδήσεις), ριζοσπαστική δημοσιογραφία (ανεξάρτητα μέσα αντι-πληροφόρησης, συλλογικής και αντιιεραρχικής οργάνωσης).

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αξιολογούνται με ασκήσεις σε κάθε ενότητα του μαθήματος, αναλαμβάνουν σειρά εργασιών και παρουσιάσεων (ατομικών ή/και ομαδικών), και συμμετέχουν στην παραγωγή περιεχομένου για το Παρατηρητήριο σπουδαστριών/στών Εναλλακτικής Δημοσιογραφίας (ΠσΕΔ)

Α. Γνώσεις και κατανόηση
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εξηγούν:

 • διάφορα πεδία άσκησης εναλλακτικής δημοσιογραφίας
 • εναλλακτικές εκδοχές της επαγγελματικής δημοσιογραφίας – για λογαριασμό του κοινού, προώθηση της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων με βάση το διάλογο και τη συζήτηση
 • συμμετοχικά μοντέλα της δημοσιογραφίας – εξυπηρέτηση τοπικών κοινοτήτων, ενεργός ρόλος του κοινού στη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, παρουσίαση και διανομή περιεχόμενου σε διάδραση με επαγγελματίες δημοσιογράφουςνέες, διαδικτυακές, μορφές δημοσιογραφίας – μπλογκόσφαιρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ακατέργαστες πληροφορίες ανοιχτού κώδικα

Β. Διανοητικές ικανότητες
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • να αναλύουν διάφορες μορφές εναλλακτικής δημοσιογραφίας
 • να αξιολογούν διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης/χρήσης εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας
 • να εξασκούν εναλλακτικές πρακτικές δημοσιογραφίας να συλλέγουν, ταξινομούν και επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο ερευνητικού σχεδίου
 • να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη


Γ. Άλλες ικανότητες

 • ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης
 • ικανότητα παρουσίασης ιδεών προφορικά και γραπτά
 • ορθολογική διαχείριση του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα
 • ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος