Εγγραφή
στο Newsletter του Τμήματος

 

Διαβάστε
τα online βιβλία μας

- Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών σε περίοδο κρίσης

Υποδοχή Πρωτοετών φοιτητών του Παντείου

Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12, στην αίθουσα 108 (ισόγειο πτέρυγας Μιχ. Στασινόπουλου - γυάλινο κτίριο).

Ενημέρωση για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ΠΜΣ "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία"

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους του ΠΜΣ "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία" ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για όσους προκρίνονται σε συνέντευξη θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 03/10/16.

Επίσης, οι επιτυχόντες των γραπτών εξετασεων θα κληθούν σε συνέντευξη την Τετάρτη 05/10/16. Οι ώρες της συνέντευξης θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημερες.

Οδηγίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί που λαμβάνουν οι πρωτοετείς φοιτητές είναι αυστηρά προσωπικοί και θα χρησιμοποιούνται:

  1. Για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στον ιστότοπο: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
  2. Για δηλώσεις μαθημάτων* (κατά το χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  3. Για δηλώσεις συγγραμμάτων* στον ιστότοπο: http://eudoxus.gr/
  4. Για ενημέρωση της φοιτητικής μερίδας του εκάστοτε φοιτητή (αναλυτική βαθμολογία, ενημέρωση αποτελεσμάτων)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
* Η δήλωση συγγραμμάτων δεν αποτελεί και ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων. Είναι ξεχωριστές διαδικασίες, συχνά γίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Υπενθυμίζεται πως η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00-13.00. Οι φοιτητές ενημερώνονται από την Ιστοσελίδα του Τμήματος. Συμπληρωματικά, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στην ομάδα των πρωτοετών στο Facebook.

Αποτελέσματα γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων & πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων για το ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων"

Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση».

Οι επιτυχόντες της γραπτής δοκιμασίας θα κληθούν σε συνέντευξη την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Δείτε τον κατάλογο των επιτυχόντων στη γραπτή δοκιμασία

Δείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2016, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/ (ΦΕΚ 3185/16-12-13), βάσει των οποίων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε τον τρόπο κατάταξης των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα ως εξής:

Read more: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων