Ημερομηνία γραπτής εξέτασης για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό

Οι γραπτές εξετάσεις για εισαγωγήσ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση" του Τμήμτος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016, ως εξής:

  • Κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Ι, ώρα 18.00-21.00.
  • Κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, Αίθουσα 300, ώρα 14.00-18.00.
  • Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, Αίθουσα 108, ώρα 16.00-20.00.

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:
α) στην Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,
β) στα Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία,
γ) στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών [είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης] που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις τρείς κατευθύνσεις του:

Read more: Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2016, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/ (ΦΕΚ 3185/16-12-13), βάσει των οποίων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε τον τρόπο κατάταξης των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα ως εξής:

Read more: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων