Το Πρόγραμμα Erasmus+

Incoming Erasmus+ and International Students Welcome! (please click here)

Το Τμήμα μας συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ μέσα και από όλες τις δράσεις που παρέχει: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών και Καθηγητών, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού, Διεθνές Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών και Καθηγητών, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη και Πρόγραμμα Strategies - Erasmus+. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις το Τμήμα μας αναπτύσσει έντονη κινητικότητα σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας του που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τις συνεργασίες και τις ανταλλαγές με πολλαπλά Πανεπιστήμια τόσο στη Ευρώπη όσο και στο ευρύτερο Διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Καθηγητών για Διδασκαλία αξίζει να σημειωθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καθηγητών να κινηθούν προς χώρες της Ευρώπης συνάπτοντας νέα προγράμματα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών παρακολουθεί τα Προγράμματα Σπουδών παρεμφερών πανεπιστημιακών Σχολών διευρύνοντας τον ορίζοντα των φοιτητών και αυξάνοντας την κινητικότητα και την προβολή του πανεπιστημίου μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ενέργεια τριάντα έξι (36) διμερείς συμφωνίες με δεκαπέντε (15) χώρες της Ευρώπης. Οι εξερχόμενοι φοιτητές ανέρχονται γύρω στα 26 άτομα ανά ακαδημαϊκή χρονιά ενώ το σημαντικό είναι η μεγάλη άνοδος των εισερχομένων φοιτητών που έχει πλέον φτάσει τα είκοσι άτομα ανά έτος.

Στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού σταθερά διατηρείται, με αυξητική μάλιστα τάση, το ενδιαφέρον και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αυτό συνιστά ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου μας που γίνεται συνεχώς πιο εξωστρεφές και αποκτά ένα προσωπικό που εμπλουτίζεται με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα και τον πλούτο που παράγεται σε επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων στη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Καθηγητών και Φοιτητών επίσης το Τμήμα μας έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο συνάπτοντας συμφωνίες με χώρες της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ+Καναδάς) με χώρες της Νοτίου Αμερικής (Χιλή) με την Κίνα και τη Ρωσία δίνοντας τη δυνατότητα σε μέλη του Τμήματος μας να μετακινηθούν προς αυτές τις χώρες να συνάψουν πολλαπλές συμφωνίες και να εμπλουτίσουν το Τμήμα μας με εμπειρίες που προέρχονται από άλλους πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Το Τμήμα μας έχει υποδεχτεί επίσης αρκετούς φοιτητές και καθηγητές από αυτές τις χώρες με έντονη την κινητικότητα κυρίως από χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία.

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό. Οι φοιτητές υλοποιούν την πρακτική αυτή στο Η' εξάμηνο (5 ECTS). Ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών ανά χρόνο αποκτούν εμπειρία επαγγελματική σε κάποιο φορέα/οργανισμό του εξωτερικού με μια μετακίνηση που ανέρχεται σε δέκα περίπου φοιτητές.

Τέλος η συνεργασία με τη δράση Στρατηγικές του προγράμματος Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα μας αρχής γενομένης της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς να συνεργαστούμε με πέντε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πάνω στο θέμα της πολιτισμικής διαφορετικότητας με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
(Communication, Cultural Diversity, Solidarity)

2016 2021 EMPO Placement Erasmus

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας