Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό

Το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης φοιτητών στο εξωτερικό έχει υιοθετηθεί ισότιμα από το Τμήμα μας με την πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορέα του εσωτερικού. Οι φοιτητές υλοποιούν την πρακτική αυτή στο Η εξάμηνο και την αντιστοιχούν με ένα μάθημα και πέντε ECTS. Ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών ανά χρόνο αποκτούν εμπειρία επαγγελματική σε κάποιο φορέα/οργανισμό του εξωτερικού με μια μετακίνηση που ανέρχεται σε δέκα περίπου φοιτητές.
Τέλος η συνεργασία με τη δράση Στρατηγικές του προγράμματος Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα μας αρχής γενομένης της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς να συνεργαστούμε με πέντε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πάνω στο θέμα της πολιτισμικής διαφορετικότητας με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece