Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό

Το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης φοιτητών στο εξωτερικό έχει υιοθετηθεί ισότιμα από το Τμήμα μας με την πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορέα του εσωτερικού. Οι φοιτητές υλοποιούν την πρακτική αυτή στο Η εξάμηνο και την αντιστοιχούν με ένα μάθημα και πέντε ECTS. Ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών ανά χρόνο αποκτούν εμπειρία επαγγελματική σε κάποιο φορέα/οργανισμό του εξωτερικού με μια μετακίνηση που ανέρχεται σε δέκα περίπου φοιτητές.
Τέλος η συνεργασία με τη δράση Στρατηγικές του προγράμματος Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα μας αρχής γενομένης της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς να συνεργαστούμε με πέντε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πάνω στο θέμα της πολιτισμικής διαφορετικότητας με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Διεθνής Κινητικότητα Καθηγητών και Φοιτητών

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Καθηγητών και Φοιτητών επίσης το Τμήμα μας έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο συνάπτοντας συμφωνίες με χώρες της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ+Καναδάς) με χώρες της Νοτίου Αμερικής (Χιλή) με την Κίνα και τη Ρωσία δίνοντας τη δυνατότητα σε μέλη του Τμήματος μας να μετακινηθούν προς αυτές τις χώρες να συνάψουν πολλαπλές συμφωνίες και να εμπλουτίσουν το Τμήμα μας με εμπειρίες που προέρχονται από άλλους πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Το Τμήμα μας έχει υποδεχτεί επίσης αρκετούς φοιτητές και καθηγητές από αυτές τις χώρες με έντονη την κινητικότητα κυρίως από χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία.

Πολιτισμική Διαφορετικότητα - Πρόγραμμα CODES

12-13 Οκτ. 2018: Β' Workshop CODES:

“ Ζώντας μαζί - Προσεγγίζοντας τη Διαφορετικότητα
Διαπολιτισμικές και Πολυπολιτισμικές Δεξιότητες ”

CODES (Communication, Cultural Diversity, Solidarity) - Erasmus+ Strategies

To Πρόγραμμα CODES - Επικοινωνία, Πολιτισμική Διαφορετικότητα, Αλληλεγγύη είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συγκεντρώνει έξι πανεπιστημιακούς χώρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Την Ελλάδα με το Πάντειον Πανεπιστήμιο, τη Γαλλία με το Πανεπιστήμιο Lyon2, την Ιταλία με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza, την Πορτογαλία με το Πανεπιστήμιο Coibra, την Ρουμανία με το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου , και τη Γερμανία με το Πανεπιστήμιο Flensburg.
Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, όπως αυτή εκφέρεται μέσα από ποικίλλες μορφές, ανοίγοντας το διάλογο και κινητοποιώντας τη δράση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές, καλλιτέχνες, ποικίλλους φορείς έτσι ώστε με επίκεντρο την εκπαιδευτική διαδικασία να δημιουργηθεί ένα φόρουμ συζητήσης και προβληματισμού με άμεσες συνέπειες στην τροποποίηση του ίδιου του περιεχομένου σπουδών. Η τροποποίηση του περιεχομένου της παρεχόμενης γνώσης και η συμμετοχή όλων των δρώντων που τους αφορά η εκπαιδευτική διαδικασία(σπουδαστές, καθηγητές, γονείς) θα έχει ως αποτέλεσμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, διαμορφώνοντας κατάλληλα νέους πολίτες και εργαζόμενους ικανούς να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα μέσα στην πράξη συμβάλλοντας στη δημιουργία ενος νέου κοινωνικού πλαισίου, ανοιχτού στην κοινωνία της πολυπολιτισμικότητας.

Ως ερευνητική ομάδα CODES, ενός Πανεπιστημιακού χώρου, θέτουμε την Εκπαιδευτική διαδικασία στο κέντρο μιας διαδρομής που καλείται να συσπειρώσει διαφορετικά ζητήματα μέσα από διαφορετικές δράσεις, προωθώντας το διάλογο και την αναγκαιότητα της επικοινωνιακής δράσης για την αντιμετώπιση της ετερότητας, την αποδοχή και την αναγνώριση της μέσα από τυπικές αλλά και άτυπες μορφές εκπαίδευσης που στην ουσία συνιστούν πολιτισμική παρέμβαση σε αξιακό, ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα διαμορφώνονται έτσι ως πόλοι προβληματισμού τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο ερευνητικό πεδίο εφόσον συνιστούν άξονες προβληματισμού, παρέμβασης και προώθησης νέων ερευνητικών πεδίων αλλά παράλληλα σχηματοποιούν και νέα αξιακά δεδομένα που προβάλουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης νέων υποκειμένων-δρώντων που αποτελούν συνιστώσες μιας κοινωνικής μεταβολής που εμπεριέχει στοιχεία αντίστασης σε καθιερωμένες δομές ενώ συγχρόνως διαμορφώνει μια νέα κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα. Δημιουργεί έτσι μέσα από την γνώση την επιμόρφωση και την κατάρτιση νέους πολίτες που γίνονται σταδιακα ικανοί να αντιλαμβάνονται τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και εργασιακά δεδομένα μέσα στη συνεχή μεταβλητότητά τους καθιστώντας τους ενεργούς σε μια νέα διαφορετική πραγματικότητα που απαιτεί νέους όρους διαβίωσης, παρέμβασης και δημιουργίας.

Σε αυτό το πνεύμα η έρευνα μας χαρτογράφησης του χώρου, που περιλαμβάνει το πανεπιστήμιο, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, άτυπες δομές εκπαίδευσης, κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικό–επιχειρηματικό χώρο, μας παρέχει τη δυνατότητα ενώ καταγράφουμε δομές και χώρους να προσδιορίζουμε την εννοιολόγηση των εννοιών της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας ενώ συγχρόνως ανοίγουμε το διάλογο για συνεργασίες, για δυνατότητες πρόσβασης και προβληματισμό που συνιστούν το ξεκίνημα μιας πορείας που αποδέχεται το διαφορετικό, ενσωματώνοντας με διαφορετικούς τρόπους την ετερότητα, την ποικιλομορφία, διερευνώντας νέες διαδρομές στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα.

H οπτική γωνία σχετικά με τον τρόπο έρευνας της ομάδας CODES σχετίζεται με έναν διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης που αντικατοπτρίζει τόσο τη φυσιογνωμία της ερευνητικής ομάδας(αυτοαναφορικότητα) αλλά παράλληλα και την φυσιογνωμία του αντικειμένου διερεύνησης(ετεροαναφορικότητα) σχετικά τόσο με το εκπαιδευτικό-ερευνητικό αλλά και εργασιακό πεδίο όσο και την εννοιολόγηση του. Ο παραγόμενος λόγος γύρω από τα διερευνώμενα πεδία σχηματοποιεί σχέσεις που κατασκεύαζονται μέσα από τη δράση τους, δηλώνοντας πρακτικές που προσδιορίζουν τον ευρύτερο στόχο σχετικά τόσο με το εκπαιδευτικό-ερευνητικό αλλά και εργασιακό πεδίο όσο και την εννοιολόγηση του.

Κινητικότητα Φοιτητών και Καθηγητών


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Καθηγητών για Διδασκαλία αξίζει να σημειωθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καθηγητών να κινηθούν προς χώρες της Ευρώπης συνάπτοντας νέα προγράμματα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών παρακολουθεί τα Προγράμματα Σπουδών παρεμφερών πανεπιστημιακών Σχολών διευρύνοντας τον ορίζοντα των φοιτητών και αυξάνοντας την κινητικότητα και την προβολή του πανεπιστημίου μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ενέργεια τριάντα έξι (36) διμερείς συμφωνίες με δεκαπέντε χώρες της Ευρώπης. Οι εξερχόμενοι φοιτητές ανέρχονται γύρω στα 26 άτομα ανά ακαδημαϊκή χρονιά ενώ το σημαντικό είναι η μεγάλη άνοδος των εισερχομένων φοιτητών που έχει πλέον φτάσει τα είκοσι άτομα ανά έτος.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece