Αύγουστος 2018

ECPR General Conference 2018 University of Hamburg, Germany, 22-25 August

The Conference Program (PDF)

The social power dynamics of post-truth politics: How Greek youth perceives the ‘powerful’ foreigners and constructs the image of the European partners

Persefoni Zeri, Charalambos Tsekeris & Theodore Tsekeris

Friday 24 August

Panel Session 7 - 17:40-19:20 Building VMP 9, Floor 4, Room A411

Reimagining European Integration: Changing Perspectives in Southern Europe

Chair: Roula Nezi
Co-chair / Discussant: Emmanouil Tsatsanis


Changing portrayals of Europe: An analysis of parliamentary Minutes
in Turkey in the Justice and Development Party era
Damla Keşkekci

Iberian socialist parties: After the crisis, a return to ideology as a guide for European integration?
Dina Sebastião

Mobilising for change: SYRIZA and Podemos’ narratives of EU austerity
Amelie Kutter

Revival of left-wing anti-integrationism and its impact on transnational party cooperation: The case of SYRIZA, Bloco and Podemos
Vladimir Bortun

The social power dynamics of post-truth politics: How Greek youth perceives the ‘powerful’ foreigners and constructs the image of the European partners
Persefoni Zeri, Charalambos Tsekeris & Theodore Tsekeris

ECPR 2018 General Conference Hamburg (home page link)

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας