Δημοσιεύσεις 2018 - 2023

2022 
 
 
 •  
Γαζή, Α. (2022). H πανδημία της εικόνας και η προσομοίωση της ατομικής εμπειρίας. Στο Αραμπατζής, Γ. Θεολόγου, Κ. (επιμ.). Το οπτικοακουστικό στην εποχή της πανδημίας. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική
 
 •  
Γκαζή, Α. (2022). «Ζωντανεύοντας την Αθήνα της Επανάστασης. Η πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή μέσα από τα μάτια των αφανών». Στο Χ. Κουλούρη (επιμ.) Η οικοδόμηση του ελληνικού κράτους. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 
 •  
Gkazi, A. (2022). “… stories behind History”. A public history exhibition at the National Historical Museum in Athens. The Public Historian 44 (1), 27-50. https://doi.org/10.1525/tph.2022.44.1.27
 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ., Πραστάκος, Γ., Dominick, Π. & Ιωαννίδης, Κ. (2022). Οργανωσιακές αξίες και ηγετικές ικανότητες από την οπτική των millennials και της γενιάς Ζ. Παρουσίαση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αθήνα 
 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ., Παναγιωτοπούλου Λ. (2022). Επιστημονική επιμέλεια στο Konopaske R., Ivancevich J. M. & Matteson M. T. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση. Αθήνα. Εκδόσεις Τζιόλα.
 
Iordanoglou, D., Dominick, P. G., Lianidou, T. Marcese, M., Begley, T, Mertes, A. Prastacos, G. (2022). HRM in the digital era and the effects of the pandemic. Fifth Global Conference on International Human Resource Management, May 19-21, New York.
 
 •  
Καλαμπαλίκης, Ν. Γαζή, Α. Επιμέλεια στο Moscovici, S. (2022). Κοινωνική υποκειμενικότητα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 41, 132–160. https://doi.org/10.12681/sas.30258
 
 •  
Κακαβούλια, Μ. & Πολίτης, Π. (επιμ.) (2022). ΑΦΗΓΗΣΗ. Μια πολυεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
 
 •  
Κακαβούλια, Μ. & Φραντζή Α. (επιμ.) 2022.  Ελένη Βακαλό. 100 χρόνια από τη γέννησή της.  Χάρτης/ Αφιερώματα. Αθήνα, Νεφέλη
 
 •  
Καρατοσίδη, Χ. Σ. & Ιορδάνογλου, Δ. (2022). Η επίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της γενικής νοητικής ικανότητας στην αποτελεσματικότητα φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αθήνα.
 
 •  
Καρατοσίδη, Χ. Σ. & Ιορδάνογλου, Δ. (2022). Ψυχρές και θερμές επιτελικές λειτουργίες και αποτελεσματική ηγεσία: Μια νευροψυχολογική προσέγγιση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αθήνα 
 
 •  
Καρπούζης, K. (2022). “Υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης πηγών κειμένου με ιστορικό ενδιαφέρον”, στο “Ψηφιοποιημένα και πρωτογενώς ψηφιακά αρχεία: πολιτικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές και προβληματισμοί”, Αρχείων Τάξις, 2022.
 
 •  
Karpouzis, K. (2022).“Siren: games for conflict resolution education”, in K. Schrier, R. Kowert, D. Leonard, T. Porkka-Kontturi (eds.), Learning, Education, & Games Volume 4: 50 Games to Use for Inclusion, Equity, and Justice, ETC Press/Carnegie Mellon.
 
 •  

 Karpouzis, K. (2022).“DIY collections as a means to preserve personal cultural heritage”, 4th International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC), Corfu, Greece.

 
 •  
Κόκκορη, Π. «Τα «ποιήματα της Αυστραλίας» του Μιχάλη Πιερή: Νοσταλγία και Επιθυμία του «ανήκειν», στο Σ. Λαουμπτζή, Ε. Φιλοκύπρου, H. Hokwerda (Επιμ.), Με τον ρυθμό της μνήμης. Τριάντα τρία συν δύο κείμενα. Αφιερωματικός τόμος για τον ποιητή Μιχάλη Πιερή. Αθήνα: Νεφέλη, 2022, σσ. 223-231.
 
 •  
Korompili, A. & Karpouzis, Κ. (2022).“An Early Childhood Introduction to Robotics as a Means to Motivate Girls to Stay with STEM disciplines”, in S. Xefteris (ed.), Practical Approaches to Integrating ICTs in STEAM Education, IGI Global.
 
 •  
Menychtas, A., Galliakis, M., Pardos, A., Panagopoulos, C., Karpouzis, K. Maglogiannis, I. (2022).“Gameful design of an application for patients in rehabilitation”, Frontiers in Computer Science - Human-Media Interaction.
 
 •  
Roungas, B., Herrero Αlvarez, L., and Meijer, S. (2022). “Participatory simulation framework for agent-based model validation in air traffic management”. International Simulation and Gaming Association. pp. 288-296.
 
 •  
Vovou, I. (2022), « La parodie, un genre intermédial récupéré par les fans : aimer, rire, satiriser, vivre », Télévision n° 13, YouTube, Twitch et les autres, p. 123-139.
 
 •  

Vovou, I. (2022), in Henry Jenkins’ Global Fandom Jamboree
1. «Greece goes fandom: Media memory crafted by fans» 

http://henryjenkins.org/blog/2021/9/10/global-fandom-ioanna-vovou-greece
2. «#Global… as Intercultural ?» 

http://henryjenkins.org/blog/2022/2/13/dvqy3ww8hkwlfm5vf5161jb6ykzysn
3. «Global Fandom as in Politics?» 

http://henryjenkins.org/blog/2022/2/13/yfqmb1d9u7oijc7k5f75ql57ysm7am

 
 •  
Voulgari, I., Stouraitis, E., Camilleri, V., Karpouzis,K. (2022). “Artificial Intelligence and Machine Learning Education and Literacy: Teacher Training for Primary and Secondary Education Teachers”, in S. Xefteris (ed.), Practical Approaches to Integrating ICTs in STEAM Education, IGI Global.
2021
 
 
 •  
Βατικιώτης, Π. (2021). Ψηφιακά δεδομένα και «βιοπολιτική» σε καιρούς πανδημίας. Στο Πλειός, Γ., Σκαμνάκης Α., και Θεοχαρίδης, Σ. (επιμ.) Η επικοινωνιακή κατασκευή μιας πανδημίας (σελ. 373-390).
 
 •  
Βώβου, Ι. (2021), Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (επιμ.) (2017), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική, Αθήνα, Παπαζήση. Βιβλιοκρισία στο επιστημονικό περιοδικό Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Τομ. 40.
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/27179
 
 •  
Bonfils, Ph. Dumas, Ph., Massou, L., Remond, E.,  Stassin, B., Vovou, I. , eds (2021). L’éducation aux médias tout au long de la vie : des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen/ Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen. 366 σελ. ISBN : 978-2-492969-00-3.
 
 •  
Γαζή, Α. & Γαρδικιώτης, Α. (2021). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο Dawson, C. (2019) Το Α και το Ω των ψηφιακών μεθόδων έρευνας (μτφρ. Ιωάννα Φυριππή) Αθήνα: Πεδίο
 
 •  
Γαζή, Α., Γεωργίου, Χ., Νικολάου, Ν., Σταυράκης, Ε. & Fernandez, A. (2021). Κοινωνική Ανθεκτικότητα και Ψηφιακά Δεδομένα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη χαρτογράφηση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID – 19. Στο Πλειός, Γ., Σκαμνάκης Α., και Θεοχαρίδης, Σ. (επιμ.) Η επικοινωνιακή κατασκευή μιας πανδημίας. Αθήνα: Παπαζήσης
 
 •  
Gazi, A. & Boubouca, A. (2021). Participatory visibility in web radio content production: the case of the radio bubble #rbnews hashtag at the Greek Public Broadcaster shut-down. Radiomorphoses Journal, 4-5.
 
 •  
Giorgis, P., Mavrodieva, I., Odeniyi, V., Semenets, O., Todorova, B., Valente, A., Vovou, I. (2021). In Other Words. A critical, creative, collaborative project. Rhetoric and Communications, 46, 143-155. In Other Words. A critical, creative, collaborative project | РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ (rhetoric.bg) Issue 46 | journal rhetoric
 
 •  
Dominick, P. G., Iordanoglou, D., Prastacos, G. & Reilly, R. R. (2021). Espoused Values of the “Fortune 100 Best Companies to Work For”: Essential themes and implementation practices. Journal of Business Ethics, Vol. 173, issue 1 (5), 69-88.
 
 •  
Papadopoulou, L. & Gazi, A.  (2021). Résistance et résilience audiovisuelles en Grèce: L’occupation d’ERT, et la création d’un espace d’expressions alternatives: Metadeftero web-radio. Radiomorphoses Journal, 4-5.
 
 •  
Γκαζή, Α. (2021). Το Θησείο ως «Κεντρικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον» (1834-1874). Στο Ε. Κουντούρη et al. (επιμ.) Περὶ των Αρχαιοτήτων ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων (σελ. 307-319), Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
 
 •  
Γκαζή, Α. και Κουκούλη, Μ. (2021). «Το Γεράνι μιλάει»: Προφορικές μαρτυρίες σε μια αθέατη γειτονιά της Αθήνας, στο βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Δαλκαβούκης, Β. και Καλλιμοπούλου, Ε. (επιμ.) Προφορική ιστορία και αντι-αρχεία. Φωνές, εικόνες και τόποι, Βόλος, Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 229-55.
 
 •  
Gκazi A. et al. (2021). REVAthens: Bringing Athens of the Revolution to Life Through Museum Theatre Methodology and Digital Gamification Techniques. In Shehade M., Stylianou-Lambert T. (eds.) Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites. RISE IMET 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1432. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83647-4_12
 
 •  
Gkazi, A. (2021). Heritage as obstacle; Or which view to the Acropolis? In E. Solomon (ed.) Contested Antiquity (pp. 245-271). Bloomington: Indiana University Press.
 
 •  
Salmouka F. & Gκazi A. (2021). Mapping Sonic Practices in Museum Exhibitions – An Overview. In Shehade M.  and Stylianou-Lambert T. (eds.) Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites. RISE IMET 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1432. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83647-4_5
 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ. (2021). Κρίσιμες ηγετικές δεξιότητες σε περιόδους κρίσης. Παρουσίαση στο Συνέδριο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος» Αθήνα, 15- 16/7/2021.
 
 •  
Karatosidi, S. C. & Iordanoglou, D. (2021). The role of Executive Functions and Emotional Intelligence in Leadership: a Neuropsychological Perspective. Presentation at the 23th International Conference on Leadership and Management (Digital 24-25/05/2021). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Economics and Management Engineering Vol:15, No:05
 
 •  
Καρατοσίδη, Χ. & Ιορδάνογλου, Δ. (2021). Ο ρόλος των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά. Παρουσίαση στο 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο 26 & 27 Μαρτίου (online). https://www.e-vip.gr/wp-content/uploads/2021/01/1oDiepistimoniko-1.pdf. [Βραβεύτηκε ως μία από τις  5 καλύτερες εργασίες του Συνεδρίου]
 
 •  

Kακαβούλια, Μ. & Φραντζή Α. (επιμ.) (2021). Αφιέρωμα στην Ελένη Βακαλό. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwmata/elenh-bakalo.

 
 •  

Kακαβούλια, Μ. (2021α). Οι λέξεις τα πράγματα και οι άγλωσσοι ποιητές. Στο Μ. Kακαβούλια & Α. Φραντζή (επιμ.) Αφιέρωμα στην Ελένη Βακαλό. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/oi-lexeis-ta-pragmata-kai-oi-aglwssoi-poihtes.

 
 •  
Kακαβούλια, Μ. (2021β).  Η Cordelia της Βακαλό. Ξαναγράφοντας ένα κείμενο του ερωτικού κανόνα. Στο Μ. Kακαβούλια & Α. Φραντζή (επιμ.) Αφιέρωμα στην Ελένη Βακαλό. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/h-cordelia-ths-bakalo-xanagrafontas-ena-keimeno-toy-erwtikoy-kanona
 
 •  
Kακαβούλια, Μ. (2021γ). Η ποιήτρια και ο ζωγράφος. Στο Μ. Kακαβούλια & Α. Φραντζή (επιμ.) Αφιέρωμα στην Ελένη Βακαλό. Χάρτης, 25, https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/h-poihtria-kai-o-zwgrafos.
 
 •  

Kaperonis, S. (2021). Media literacy in video production: An experiment with university students.Homo Virtualis, 4 (1), p. 17-25. https://doi.org/10.12681/homvir.27345

 
 •  
Καρπούζης, K., Ροϊνιώτη, E., Πανδιά, E. (2021). “Τα παιχνίδια σαν μέσο αποτύπωσης του πολιτισμικού και κοινωνικού δυναμικού”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (4th PanHellenic Conference on Digital Cultural Heritage - EuroMed 2021)
 
 •  
Καρπούζης, K., Ροϊνιώτη, E., Πανδιά, E., Σκαρπέλος, Γ. (2021). “Τα ψηφιακά παιχνίδια σαν εργαλείο για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία”, 5ο Συνέδριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
 
 •  
Karpouzis, K., & Tsatiris, G. A. (2021). AI in (and for) Games. In Advances in Machine Learning/Deep Learning-based Technologies (pp. 27-43). Springer, Cham.
 
 •  
Kasaras, K., Klimis, G.-M., & Michailidou, M. (2019). Consumption on the Internet: Who’s influencing who? Homo Virtualis, 2 (1), 113, https://doi.org/10.12681/homvir.21218.
 
 •  
Κόκκορη, Π. (2021). Τα «ποιήματα της Αυστραλίας» του Μιχάλη Πιερή: Νοσταλγία και Επιθυμία του «ανήκειν». The AthensReview of Books, 134, 
 
 •  

Kothari, A. & Tsakarestou, B. (2021). Hack the Camp: An entrepreneurial public diplomacy and social intervention initiative to address the refugee crisis in Greece. International Communication Gazette, 83 (1), 9-25. doi: https://doi.org/10.1177/1748048519883508

Article first published online: November 5, 2019; Issue published: February 1, 2021.

 
 •  
Kritikos, D., & Karpouzis, K. (2021). From pixels to notes: a computational implementation of synaesthesia for cultural artefacts. arXiv preprint arXiv:2101.12038.
 
 •  
Λέανδρος, Ν., Παπαδοπούλου, Λ. και Τριανταφύλλου, Σ. (2021). Η Επίδραση της Πανδημίας covid-19 σε Επιχειρήσεις και Εργαζόμενους στο Επικοινωνιακό Σύστημα. Στο Πλειός, Γ. Σκαμνάκης, Α. και Θεοχαρίδης, Σ. (επιμ.) Η Επικοινωνιακή Κατασκευή μιας Πανδημίας, σελ. 391-415, Αθήνα: Παπαζήσης.
 
 •  
Λέανδρος, Ν. (2021) Πρόλογος. Στο Τριανταφύλλου, Σ. Τα ΜΜΕ και η Δημοσιογραφία σε Μετάβαση, σελ. ΧΙ-ΧΙV, Aθήνα: Δίσιγμα.
 
 •  
Legaki, N. Z., Karpouzis, K., Assimakopoulos, V., & Hamari, J. (2021). Gamification to avoid cognitive biases: An experiment of gamifying a forecasting course. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120725.
 
 •  
Μιχαηλίδου, Μ. (2021), «Από την τηλεόραση στις τηλεοπτικές σπουδές: μια θεωρητική και μεθοδολογική διαδρομή από τον 20ο στον 21ο αιώνα». Στο Δερμεντζόπουλος, X. και Παπαθεοδώρου, Γ. (Επιμ.), Συνηθισμένοι Άνθρωποι: Προσεγγίσεις Στη Λαϊκή Κουλτούρα και την Εμπειρία της Καθημερινότητας, Αθήνα: Opportuna.
 
 •  
Naftis, M., Tsatiris, G., & Karpouzis, K. (2021). How Camera Placement Affects Gameplay in Video Games. Twelfth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2021). arXiv preprint arXiv:2109.03750.
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. (2021α). Όταν έπεσα στο μελανοδοχείο. Αθήνα: Πόλις.
 
 •  
Μπακουνάκης, Ν. (2021β). Εισαγωγή. Στο Αντώνης Σαμαράκης. Άπαντα. Τόμοι 1 & 2. Αθήνα: Ψυχογιός.
 
 •  
Ntretska, Κ., Avrantinis, Ν., Tsatiris, Γ., Karpouzis, Κ. (2021).How player and opponent personalities influence cooperative gameplay, Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC) conference, 2021
 
 •  
Roungas, B., Bekius, F. A., Verbraeck, A., Meijer, S. (2021). “Improving the decision-making qualities of gaming simulations”. Journal of Simulations
 
 •  
Roungas, B., Baena, Miguel, Ros, Oliva Garcνa-Cantϊ, Alcolea, Rubιn, Herranz, Ricardo and Raghothama, Jayanth (2021). “Technology adoption in air traffic management: A combination of agent-based modelling and behavioural economics”. Proceedings of the 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, Arizona, USA.
 
 •  
Roungas, B., Dahlberg, Hans, Broman, Emanuel, Lundstrφm, Fredrik and Meijer, Sebastiaan (2021). “An auction game for railway capacity allocation”. 52nd Conference of International Simulation and Gaming Association. Indore, India.
 
 •  
Roungas, B., (2021). “A game design framework for alleviating negative emotions of cancer patients”. 9 th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH). Dubai, UAE.
 
 •  
Tsatiris, G., Karpouzis, K. (2021) Developing for personalised learning: the long road from educational objectives to development and feedback, ACM Interaction Design and Children (IDC) conference 2020, workshop on Technology-mediated personalized learning for younger learners: concepts, methods and practice, 2021
 
 •  
Vatikiotis, P. (2021) Popularizing science: The case of YouTube channel “What the Fact?!” In Bonfils, P., Dumas, D., Rémond, É., Stassin, B. and Vovou, I. (eds.) Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen / L’éducation aux médias tout au long de la vie: Des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen. Proceedings of the International Conference Ticemed 12 (pp 335-343)Athens: International Association Ticemed.
 
 •  
Vatikiotis P. (2021). Indymedia, a multi-paradigmatic case of alternative media: The interplay between media, commons and movements. Journal of Alternative & Community Media6(1), 69-85https://doi.org/10.1386/joacm_00094_1
 
 •  
Vovou I. (2021) «Enseigner ‘sans contact’»: témoignages d’étudiants», στο Y. Lebthai (επιμ.), Zoom sur la fac. Les universités à l’épreuve du distanciel, Πρόλογος: Edgar Morin, coll. De Visu, Paris, L'Harmattan, σελ. 127-139.
 
 •  
Vovou, I. (2021). «New Heroes». «The keywords of Covid-19. A cross-cultural survey». In Other Words, a contextualized dictionary to problematize otherness.
 
 •  
Zygotegou, S., Anastassakis, G., Tsatiris, G., Karpouzis, K. (2021). Integrating psychotherapy practices and gamified elements in novel game mechanics for stress relief, Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC) conference.
 2020  -----  
 
 •  
Αρσενίου, Ε. (2020). ΤΑΝΑΪΣ: Η ποιητική ρυμούλκηση, επισκευή, ναυπήγηση ενός ναυαγίου. Στο Ι. Βεντούρα (επιμ.) ΤΑΝΑΪΣ – Τάναϊς και Κυκλώνιο (σ.85-88). Αθήνα: εκδόσεις Νίκας.
 
 •  
Barker, C., & Jane, E. Α. 2020. Πολιτισμικές Σπουδές: Θεωρία και Πρακτική. Μτφρ. Κ. Ιορδάνογλου, Επιστ. επιμέλεια Β. Αλεξάκης και Μ. Μιχαηλίδου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
 
 •  

Βώβου, Ι. (2020). Υπηρετικό προσωπικό και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές: «τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, ο «χορός», η αφηγηματική αντίστιξη και η απόσταση από τον ρόλο. Στο Π. Μήνη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Πιπινιά, Α. Σταυρακοπούλου (επιμ.) Υπηρέτριες και υπηρέτες: Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας), (σελ. 391-409). Aθήνα: Παπαζήσης.

 
 •  
Γαζή, Α. (2020). Επιμέλεια & Εισαγωγή στο D. Harley, J. Morgan & H. Frith. Η Κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης). Αθήνα: Παπαζήσης.
 
 •  

Caplan, J., Kanigel, R., Tsakarestou, B. (2020). Entrepreneurial Journalism: Teaching Innovation and Nurturing an Entrepreneurial Mindset. Journalism & Mass Communication Educator, 75 (1), 27-32. doi:10.1177/1077695820904987

 
 •  
Chiotaki, D., & Karpouzis, K. (2020, September). Open and cultural data games for learning. In International Conference on the Foundations of Digital Games (pp. 1-7).
 
 •  
Galeos, C., Karpouzis, K., & Tsatiris, G. (2020, October). Developing an educational programming game for children with ADHD. In 2020 15th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization [SMA] (pp. 1-6). IEEE.
 
 •  
Karpouzis, K. (2020). Games as cultural and social vehicles, International Conference on Humanities, Social and Education Sciences.
 
 •  
Kromba, A. & Iordanoglou, D. (2020). Public service motivation, job satisfaction and organizational commitment among Greek public sector employees. Volume in honour of Professor Nancy Papalexandris. Athens: Publications Benou, 244-264.
 
 •  
Leandros, N.  & Papadopoulou, L.. (2020). Strategic Business Models in Times of Transformational Change and Crisis: A New Typology for Sustainable Media”. Journal of Media Management and Entrepreneurship, 2(1), σελ. 28-41.
https://www.igi-global.com/article/strategic-business-models-in-times-of-transformational-change-and-crisis/246064
 
 •  
Legaki, N. Z., Xi, N., Hamari, J., Karpouzis, K., & Assimakopoulos, V. (2020). The effect of challenge-based gamification on learning: An experiment in the context of statistics education. International journal of human-computer studies, 144, 102496.
 
 •  
Milioni, D. & Vatikiotis, P. (2020). The unbearable lightness of being alternative: Idealism/purism vs realism/pragmatism in Greek alternative media. Journal of Alternative and Community Media, 5 (1), 103-122, https://doi.org/10.1386/joacm_00077_1.
 
 •  
Ντζαφέρη, Ε., & Σκαρπέλος, Γ. (2020). Η παραγωγή, κατανάλωση και διάχυση των ειδήσεων των αθλητικών sites στα social media. Στο Χ. Ζάραγκας & Ι. Λίτος (επιμ.), Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις (σ. 479-492). Αθήνα: Πεδίο
 
 •  
Roungas, B., and Meijer, Sebastiaan (2020). “Towards the management and dissemination of knowledge from gaming simulations”. Joint International Conference on Serious Games (pp. 276-288). Stoke-on-Trent, United Kingdom.
 
 •  

 Tsatiris, G., Karpouzis, K., Kollias, S. (2020). A compact sequence encoding scheme for online human activity recognition in HRI applications, International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 3-14.

 
 •  
Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020α). Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης και ανάπτυξης στον αθλητικό Τύπο: Η περίπτωση της εφημερίδας Φως των Σπορ. Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α., σελ. 155-159. https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf
 
 •  

Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020β). Η εφημερίδα SportDay την εποχή της κρίσης στα Μ.Μ.Ε.: μία μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α., σελ. 160-164.
https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf

 
 •  

Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020γ). Επιστήμη και Μέσα Επικοινωνίας: Παράγοντες που εμποδίζουν την έρευνα στον μεσοποιημένο αθλητισμό στην Ελλάδα». Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α., σελ. 170.
https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf

 
 •  
Τζέκης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Γαργαλιάνος, Δ. & Λέανδρος, Ν. (2020). Η κρίση στη βιομηχανία των ελληνικών Μ.Μ.Ε. και ο αντίκτυπος στις αθλητικές εφημερίδες. Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛ.Ε.Ε.Δ.Α.Α., σελ. 171.
.https://www.elleda.gr/sites/default/files/synedrio_elleedaa_2020_-_praktika_1_0.pdf
 
 •  

Vargianniti, I., & Karpouzis, K. (2020). Using Big and Open Data to Generate Content for an Educational Game to Increase Student Performance and Interest. Big Data and Cognitive Computing, 4(4), 30.

[Η δημοσίευση έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο Editor's Choice με επιλεγμένες δημοσιεύσεις από τους επιμελητές του περιοδικού]

 2019   ----  
 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2019). Ανυψώνοντας ποιητικά βάρη: Η ποίηση του Λεωνίδα Χρηστάκη. Στο Χ. Μάης & Ν. Σούζας (επιμ.) Λεωνίδας Χρηστάκης: Ζωγράφος, ποιητής και εκδότης, μια πολύχρωμη, πολύπλευρη προσωπικότητα της πρωτοπορίας (σ. 82-98). Αθήνα: Εκδόσεις των συναδέλφων.

 
 •  

Γαζή, Α. (2019). Δίαυλοι Επιρροής Γνώμης, Μέσα και Τεχνολογία. Στο Π. Ιωαννίδης & Η. Τσαουσάκης (επιμ). Οι πρώτες εκλογές μετά το Μνημόνιο. Η ακτινογραφία της ψήφου. Αθήνα: Παπαζήσης.       

 
 •  
Chambat-Houillon, M-F, Vovou, I. (2019). De la création à la créativité : quelques considérations méthodologiques et théoriques pour étudier la créativité à l’œuvre dans les productions audiovisuelles sur Youtube. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου The Creative Contagion. Media, industries, storytelling, communities (σελ. 219-224). Αθήνα 17-19 Οκτωβρίου 2018. https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf.
 
 •  

Gkazi, A. (2019). Oral testimonies as independent museum exhibits. A case-study from the Industrial Museum in Athens. The Oral History Review, 46 (1), 26-47. https://doi.org/10.1093/ohr/ohz005

 
 •  
Kakavoulia, M. & Politis, P. (2019). Metaphors of the lower senses in Greek modernist poetry. Στο Ε. Κουρδής, Μ. Παπαδοπούλου και Λ. Κωστοπούλου (επιμ.) The Fugue of the Five Senses. Semiotics of the Shifting Sensorium (Selected Proceedings from the 11th International Conference of the Hellenic Semiotics Society) (σελ. 82-97). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία.
 
 •  
Kaperonis, S. (2019). How Social Media Factors Influence User's Travel Purchase Intention. International Journal on Advances in Internet Technology, 12 (3/4), 86:95, http://www.iariajournals.org/internet_technology/.
    Kaperonis, S. (2019). Virtual networks: Why do students use Instagram? Homo Virtualis, 2 (1), 43-49, http://dx.doi.org/10.12681/homvir.20193.
 
 •  
Kasaras, K., Klimis, G.-M., & Michailidou, M. (2019). Consumption on the Internet: Who’s influencing who? Homo Virtualis, 2 (1), 113, https://doi.org/10.12681/homvir.21218.
 
 •  

Leandros N., Papadopoulou, L. . (2019). Creative Destruction in the Greek Media Landscape: New and Alternative Business Models. Πρακτικά Συνεδρίου The Creative Contagion. Media, Industries, Storytelling, Communities, σελ. 89-96. ISBN 978-2- 9552946-2-8.

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf

 
 •  
Papadopoulou, M. & Gkazi, A. (2019a). The role of authenticity in decisions informing the conservation of Greek sculpture. In F. Mairesse & R.F. Peters (eds) What is the essence of conservation? Materials for a discussion (pp. 118-126). Paris: ICOFOM & ICOM-CC.
 
 •  
Papadopoulou, M. & Gkazi, A. (2019b). Quality parameters in conservation-restoration choices. In U. Schädler-Saub & B. Szmygin (eds) Conservation Ethics Today. Are our conservation - restoration theories and practice ready for the 21st century? (pp. 309 -324). Florence - Lublin: ICOMOS & Lublin University of Technology.
 
 •  

Politis, P. & Kakavoulia, M. (2019). Vox pops in the Greek TV news bulletins. Στο M. Chondrogianni et al. (eds) Selected Papers of 13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13) (pp. 227-234). Λονδίνο, 7‐9 Σεπτεμβρίου 2017. London: University of Westminster.

 
 •  
Ροϊνιώτη, Ε., Πανδιά, Ε. & Σκαρπέλος, Γ. (επιμ.) (2019). Ψηφιακά Παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις. Αθήνα: εκδ. OASIS.
 
 •  
Roungas, B., Bekius, Femke A., and Meijer, Sebastiaan (2019). “The game between game theory and gaming simulation: Design choices”. Simulation & Gaming, 50(2).
 
 •  
Roungas, B., Lo, Julia, Angeletti, Rachele, Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2019). “Eliciting requirements of a knowledge management system for gaming in a real organization”. In: Hamada R., Soranastaporn S., Kanegae H., Dumrongrojwatthana P., Chaisanit S., Rizzi P.,Dumblekar V. (eds). Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, pp. 387-396. Springer Nature Singapore.
 
 •  
Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2019). “The tacitknowledge in games: From validation to debriefing”. 50th International Conference of International Simulation and Gaming Association (ISAGA). Warsaw, Poland.
 
 •  

Σκαρπέλος, Γ. (2019α). Τα αβέβαια σημεία. Αθήνα: Τόπος.

 
 •  

Σκαρπέλος, Γ. (2019β). Εισαγωγή. Στο Ροϊνιώτη, Ε., Πανδιά, Ε. & Σκαρπέλος, Γ. (επιμ.) (2019). Ψηφιακά Παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις (σ. 9-14). Αθήνα: εκδ. OASIS.

 
 •  
Vargianniti, I., & Karpouzis, K. (2019, November). Effects of game-based learning on academic performance and student interest. In International Conference on Games and Learning Alliance (pp. 332-341). Springer, Cham. (Best paper nominee)
 
 •  

Vatikiotis, P. & Milioni, D. (2019). From inside the rhizome: An analysis of the Greek alternative mediascape. International Journal of Communication, 13, 4219-4239, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10161.

 
 •  

Vatikiotis P. (2019). Book Review: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention, by Trine Syvertsen. Journalism & Mass Communication Quarterly,  https://doi.org/10.1177%2F1077699019877654.

 
 •  

Vovou, I., Andonova Y., Kogan A-F. (eds) (2019). The Creative Contagion. Media, industries, storytelling, communities / La contagion créative. Médias, industries, récits, communautés, 246 σελ. ISBN 978-2-9552946-2-8 / EAN 9782955294628. https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4094/files/2020/04/ACTES-colloque-ATHENES_2018_DEF-.pdf.

 
 •  

Vovou, I. (2019). Injecting Actuality in TV Fiction: The Financial Crisis in Greek TV Comedy Series, FILMICON, 6, https://filmiconjournal.com/journal/article/page/93/2019/6/6.

 2018  -----  
 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2018α). Πολιτιστική Ποίηση: Η διατοπική γραφή του Δημοσθένη Αγραφιώτη. Αθήνα: Το Μέλλον.

 
 •  
 Αρσενίου, Ε. (επιμ.) (2018β). 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη. Αθήνα: Μανδραγόρας.
 
 •  
 Αρσενίου, Ε. (2018γ). Εισαγωγή. Στο Ε. Αρσενίου (επιμ.) 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη. Αθήνα: Μανδραγόρας.
 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2018δ). Οι παραναγνώσεις του Καβάφη. Στο Ε. Αρσενίου (επιμ.) 7 μελέτες για τον Κ.Π. Καβάφη (σ. 51-70). Αθήνα: Μανδραγόρας.

 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2018ε). Η μεταμυθοπλασία ως κριτική του μεταμοντερνισμού. Στο Η μεταμυθοπλασία ως αφηγηματικός τρόπος και κριτική του μεταμοντερνισμού (σ. 27-34). Αθήνα: Βιβλιόραμα.

 
 •  

Αρσενίου, Ε. (2018ζ). Ο Παναγιώτης Μουλλάς διδάσκαλος κριτικής & Η κριτική μέσα στο μυθιστόρημα: αφηγήσεις πολεμικής. Στο Β. Κοντογιάννη (επιμ.) Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική. Μνήμη Παναγιώτη Μουλά (σ. 33, 70-82). Κομοτηνή: Σοκόλης.

 
 •  
 Αρσενίου, Ε. (2018η). ‘Εκχερσώνοντας την επικράτεια’ της Ποίησης: Ένα σχόλιο στην παγκοσμιο-ποίηση. Poetix, 19, 38-45.
 
 •  
Christidis, Y. & Gazi, A. (2018). Soundmarks of Conflict in the City Centre of Divided Nicosia. Στο V. Doudaki & N. Carpentier (eds), Cyprus and its Conflicts: Representations, Materialities, and Cultures. New York & Oxford: Berghahn Books.
 
 •  

Gazi, A. & Bonini, T. (2018). Haptically mediated radio listening: the remediation of radio through digital mobile devices. Journal of Radio and Audio Media, 25 (1), 109-125.

 
 •  

Gazi, A., Rizopoulos, Ch. & Christidis, Y. (2018). Localizing emotions: Soundscape representations through Smartphone Use. In E. Kourti & A. Gazi (επιμ.), Αφιέρωμα: Media Psychology and Technology. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23 (2), 71-87.

 
 •  

Gkazi, A. (2018a). Cultural experience between the public and the private sphere – Is there a difference to the ‘public’’? In S. Antoniadou, I. Poulios, G. Vavouranakis & P. Raouzaou (eds) Culture and Perspective: State Structures, Private Initiatives and the Public Character of Cultural Heritage (pp. 132-145). Oxford: Oxbow Books.

 
 •  

Gkazi, A. (2018b). Writing text for museums of technology. The case of the Industrial Gas Museum in Athens. Museum Management and Curatorship, 33 (1), 57-78. https://doi.org/10.1080/09647775.2017.1416310

 
 •  
Ιορδάνογλου, Δ. (2018). Εκπαιδευτικές δράσεις με συνεργασία φοιτητών Παντείου με νέους πρόσφυγες και μετανάστες. Ανακοίνωση στο Συνέδριο Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής και ο Πολιτιστικός Άξονας της Συγγρού. Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 7-8 Νοεμβρίου, https://drive.google.com/file/d/1pVmXPVCOL5JGrXtiQAhVl0-UYXzMyq8x/view.
 
 •  
Iordanoglou, D. (2018). Future trends in leadership development and the crucial leadership skills. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 15 (2), 118-129.
 
 •  

Κακαβούλια, Μ. (2018). Διερευνώντας τη σχέση λογοτεχνίας και χορού τη δεκαετία του 1930. Πρώτες παρατηρήσεις. Στο Ε. Κουτριάνου, Ε. & Φιλοκύπρου, Ε. (επιμ.). Τιμητικός τόμος για τον Peter Mackridge. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των Ελλήνων λογοτεχνών του μεσοπολέμου (1918‐1939) (σελ. 298‐322). Αθήνα: Νεφέλη.

 
 •  

Kaperonis, S. (2018a). The Impact of Social Media on User's Travel Purchase Intention. Paper presented at The Seventh International Conference on Data Analytics, Special tracks: DAPSeD: Data Analytics in Profiling and Service Design. Athens, Greece, November 18-22, (link) / Best paper award

 
 •  

Kaperonis, S. (2018b). Aesthetic affect on the users’ behaviour as an element of web atmospherics. Which factors (e-atmospherics) are critical to engage the users with the platform. Paper presented at the International Conference The creative contagion. Media, industries, storytelling, communities. Athens, Greece, October 17-19 (link).

 
 •  

Kardaras, D., Petrounias, I., Barbounaki, S. & Kaperonis, S. (2018). An Approach to Web Adaptation by Modelling User Interests Using TF-IDF: A Feature Selection and Multi-criteria Approach Using AHP. Paper presented at The Thirteenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (pp. 60-65). Venice, Italy, June 24-28, (link) / Best paper award

 
 •  

Kardaras, D., Kaperonis, S., Barbounaki, S., Petrounias, I. & Bithas, K. (2018). An Approach to Modelling User Interests Using TF-IDF and Fuzzy Sets Qualitative Comparative Analysis. In L. Iliadis, I. Maglogiannis, V. Plagianakos (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 519 (pp. 606-615), Springer, Cham.

 
 •  
Kardaras, D., Karakostas, B., Barbounaki, S. & Kaperonis, S. (2018). A Framework for Analysing the Impact of Data Analytics and the Internet of Things on Digital Marketing. In A. Troussov & S. Maruev (eds) Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. USA: IGI Publishers https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5
 
 •  

Kourti, E. & Gazi, A. (επιμ.) (2018α), Αφιέρωμα: Media Psychology and Technology. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23 (2).

 
 •  

Kourti, E. & Gazi, A. (2018β). Introduction. In E. Kourti & A. Gazi (επιμ.), Αφιέρωμα: Media Psychology and Technology. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23 (2), ix- xiv.

 
 •  

Michailidou, M. & Webster, J. (eds) 2018, Special Issue “Gender perspectives in the analysis of virtual work”. International Journal of Media and Cultural Politics, 14 (1), link.

 
 •  

Michailidou, M. (2018). Feminist methodologies for the study of digital worlds. International Journal of Media & Cultural Politics, 14 (1), 19-33, https://doi.org/10.1386/macp.14.1.19_1.

 
 •  
Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “Validity of railway microscopic simulations under the microscope: Two case studies”. International Journal of System of Systems Engineering, 8(4), 346-364.
 
 •  
Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “A framework for optimizing simulation model validation & verification”. International Journal on Advances in Systems and Measurements, 11(1 &2).
 
 •  
Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “Knowledge management of games for decision making”. In: Lukosch H., Bekebrede G., Kortmann R. (eds). Applications for Sustainable Cities and Smart Infrastructures, pp. 24-33. Springer, Cham.
 
 •  
Roungas, B., De Wijse, Marieke, Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “Pitfalls for debriefing games and simulations”. In: Naweed A., Wardaszko M., Leigh E., Meijer S. (eds). Intersections in Simulation and Gaming, pp. 101-115. Springer International Publishing.
 
 •  
Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “The future of contextual knowledge in gaming simulations: A research agenda”. Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference. Gothenburg, Sweden.
 
 •  

Roungas, B., Meijer, Sebastiaan and Verbraeck, Alexander (2018). “Harnessing Web and R to mitigate simulation validation restrictions”. 8th International Conference on Simulation and Modeling (SIMULTECH). Porto, Portugal.

 
 •  

Μποζίνη, Ε., Δερματά, Κ. & Σκαρπέλος, Γ. (2018). Αξιοποιώντας το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. Στο Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Κωσταρής (επιμ.), Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τόμος Β (σ. 469-478). Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.

 
 •  

Σκαρπέλος, Γ. (2018). Ο φόβος απέναντι στη  καινοτομία και τη δημιουργικότητα: Μια ματιά απ’ έξω. Στο Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Κωσταρής (επιμ.), Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τόμος Α (σ. 63-67). Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.

 
 •  

Skarpelos, Y. (2018). Big Visual Data in Social Sciences. Ιn C. M. Stuetzer, M. Welker & M. Egger (eds.), Computational Social Science in the Age of Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Köln: Herbert von Halem Verlag.

 
 •  

Tsakarestou, B., Tsene, L., Iordanoglou, D., Ioannidis, K.  Briana, M. (2018). Leading Entrepreneurial Youth:  Leadership and Entrepreneurial Skills for Shaping the Markets and the Jobs Landscape in Mobile and Collaborative Economy. Perspectives on Youth. Young People in a digitalised world, 4, 29-43. Council of Europe, Youth Partnership Series,

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262538/Ch2.pdf/85279b8e-6ab2-b798-0b11-44b4183b434f.

 
 •  

Tsakarestou, B. (2018). Entrepreneurship abroad: Cultural and international perspectives and challenges. In M., Ferrier & E. Mays (eds.), Media innovation and entrepreneurship. Rebus Community Publishing under Creative Commons (pp. 288-317). https://press.rebus.community/media-innovation-and-entrepreneurship/.

 
 •  

Vovou, I. (2018). Arundhati Virmani (επιμ.) (2016), Political Aesthetics. Culture, critique and the everyday. Bιβλιοκρισία στο Questions de Communication, 34, 344-346. https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/16406#text.

 
 •  

Vovou, I. (2018). Marie-Laure Ryan (2015), Narrative as Virtual Reality 2. Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Bιβλιοκρισία στο Questions de Communication, 33, https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/13369.

 
 •  
Webster, J., & Michailidou, M. (2018). Building gender perspectives in the analysis of virtual work. International Journal of Media & Cultural Politics, 14 (1), 3-18, https://doi.org/10.1386/macp.14.1.3_2.

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

 • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
 • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας