Προπτυχιακές Σπουδές

Image

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων στα πεδία τα οποία θεραπεύει. Στα γνωστικά του αντικείμενα περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ, επίσης, καλλιεργεί την απόκτηση ικανοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων του, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών. Διαβάστε περισσότερα

Image

 

Κατά τα δύο πρώτα έτη όλες/όλοι οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών. Tο πρόγραμμα διαφοροποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών: από το Γ΄ έτος σπουδών οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις Κατευθύνσεις, καθώς και τα αντίστοιχα Εργαστήρια.

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Παντείου (μαθήματα ΜΕΤ), διαμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο ένα προφίλ που ταιριάζει περισσότερο στις επιστημονικές και επαγγελματικές αναζητήσεις τους.

 

Επιπλέον, έξι μαθήματα του προγράμματος σπουδών προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, κάτι που δίνει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να εξοικειωθούν με την επιστημονική ορολογία στα αγγλικά. Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται και σε φοιτήτριες και φοιτητές του προγράμματος ERASMUS.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας