Επαγγελματικές προοπτικές

Η σπουδή της «επικοινωνίας» είναι σημαντική για όλα σχεδόν τα επαγγέλματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο: εκπαίδευση, διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, δημοσιογραφία, πολιτιστική διαχείριση, διαφήμιση, marketing, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, κ.ά.

Το ίδιο σημαντική είναι η σπουδή των επικοινωνιακών φαινομένων για όσους σχεδιάζουν να ασχοληθούν με αντικείμενα που απαιτούν ικανότητες σε τομείς όπως: γραπτός και προφορικός λόγος, επίλυση προβλημάτων μέσω ανάλυσης και σύνθεσης, τεχνικές της συνομιλίας και του επιχειρήματος, κατανότηση των πολιτιστικών φαινομένων, επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες και έρευνα αγοράς.

Απόφοιτες και απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), μουσείων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, δημιουργικών βιομηχανιών κ.ά.

Το Τμήμα διατηρεί σχέσεις με ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, και αποτελεί σημαντικό συνομιλητή στον δημόσιο διάλογο που αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις δημιουργικές βιομηχανίες, την πολιτιστική πολιτική, κλπ. Η ανταπόκριση αυτή ελέγχεται μεταξύ άλλων και με τη συνεχή επαφή του Τμήματος με τις/τους αποφοίτους του και τη σταδιοδρομία τους τόσο σε επίπεδο σπουδών και ακαδημαϊκής τους πορείας (μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού), όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκριθεί, στο μέτρο του δυνατού, και εντός των συγκεκριμένων συνθηκών και συγκυριών, στις προσωπικές και επαγγελματικές επιδιώξεις των φοιτητριών/τών.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας