Οι σπουδές

 Οι σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού χαρακτηρίζονται από την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων & εφαρμοσμένης εμπειρίας, τη συνεχή διεύρυνση των γνωστικών πεδίων, τη σύνδεση της διδασκαλίας με τις σύγχρονες εξελίξεις της έρευνας και με τις ανάγκες της κοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των φοιτητριών και των φοιτητών για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία.

Αμφιθέατρο Καράγιωργα ΙΙ

Κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εφοδιαστεί με τα εξής προσόντα:

• επικοινωνιακή ικανότητα: επάρκεια στον γραπτό και προφορικό λόγο, στη συλλογή πληροφοριών, στον έλεγχο δεδομένων, στη σύνθεση ιδεών, στη μεθοδική έρευνα,
• κριτική σκέψη: ικανότητα κριτικής ανάλυσης και κριτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών φαινομένων,
• τεχνολογική ικανότητα: αποτελεσματική γνώση και χρήση των επικοινωνιακών συστημάτων και των κοινωνικών επιδράσεων τους, εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες,
• φιλοσοφική προπαιδεία: κατανόηση του φιλοσοφικού, ιστορικού και ηθικού πλαισίου των ΜΜΕ, γενικότερη γνώση του πεδίου των ιδεών που διαμόρφωσαν το αίτημα για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία,
• πολιτιστική εξοικείωση: επάρκεια στην αναγνώριση της πολι­τισμικής πραγματικότητας και στη σύνδεσή της με το παρελθόν, κατανόηση των κύριων πολιτισμικών συμβόλων και γενι­κή γνώση της ιστορίας των τεχνών και της λογοτεχνίας,
• επαγγελματική υπευθυνότητα: αναγνώριση των ευθυνών του ατόμου ως παραγωγού ή ως αποδέκτη πληροφοριών σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε μια εποχή που κυριαρχούν τα ΜΜΕ,
• γνώση της αγοράς: ικανότητα σύνδεσης της γνώσης που απο­κτάται σε συνθήκες ακαδημαϊκής διδασκαλίας με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας