Νοέμβριος 2018


    • ECHOPOLIS 2018 -: November 26 - 28, Athens, Greece
      Nature and culture-based strategies and solutions for cities and territories: an idea whose time has come!

 

Nature and culture-based strategies and solutions for cities and territories: an idea whose time has come! 

3 Days, 8 Plenary Sessions, 11 Special Sessions, 16 keynote speeches, 100 high-quality presentations

from Canada, UK, Germany, Greece, Italy, Cyprus, Portugal, Poland, Turkey, Spain, Bulgaria, Romania, Czech Republic, France, Slovakia, Lebanon, Norway, Finland, Estonia, Belgium, Côte d’Ivoire, Latvia!

Keynote speaker: Nikos Leandros

Professor of Economics in the Department of Communication, Media and Culture at Panteion University of Social and Political Sciences,
Vice Rector for Financial Planning and Development and President of the Research Committee

Urban clustering and networking in cultural and creative industries. Is there a role for the Universities?

www.echopolis.eu


 

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας