Μάρτιος 2020

Το Τμήμα συμμετέχει σε μια διεθνή ερευνητική προσπάθεια για τη χαρτογράφηση των πιθανών κρουσμάτων Covid-19 που έως σήμερα διενεργείται ήδη σε 13 χώρες (https://github.com/GCGImdea/coronasurveys/ ). Πρόκειται για μια προσπάθεια που βασίζει την ερευνητική της μεθοδολογία στην χρήση του crowdsourcing μέσω ανώνυμων ερευνών με στόχο τη συλλογή δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων με  συμπτώματα του COVID-19 και άρα να ενισχύσουν τις δημόσιες πολιτικές. Υπεύθυνη για τη σειρά ερευνών στην Ελλάδα είναι η επίκουρη καθηγήτρια Αγγελική Γαζή

https://survey.coronasurveys.org/?r=survey%2Findex&sid=10&newtest=Y&lang=el&Country=GR


Δημιουργία της ιστοσελίδας Criticism.gr (https://criticism.gr/), που φιλοξενεί κείμενα λογοτεχνικής κριτικής των φοιτητριών/τών μας, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, καθώς και δοκίμια κριτικής τέχνης και λογοτεχνίας που προκύπτουν από εργασίες στο τμήμα Α-Μ του «Εργαστηρίου Πολιτισμού ΙV: Παραγωγή περιεχομένου στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών». Με την εποπτεία και επιμέλεια της καθηγήτριας Ελισάβετ Αρσενίου. 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας