Γιάκα Μαρία

Η Μαρία Γιάκα κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) με τίτλο Business Strategy, Sustainability and Innovation και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και βασικό πτυχίο (BSc) Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς των Οικονομικών, των Εταιρικών Στρατηγικών, των Στρατηγικών Μάρκετινγκ, της Βιωσιμότητας και της Καινοτομίας. Επιπλέον, έχει εμπειρία διαλέξεων στους τομείς της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, των Εταιρικών Στρατηγικών, των Στρατηγικών Μάρκετινγκ, της Υπεύθυνης Διοίκησης, της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας