Παραμυθιώτης Γιάννος

Ο Γιάννος Παραμυθιώτης σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Freie Universität Berlin.

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ υπό την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητή Μ.Θ. Μαρίνου στο πεδίο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Max Planck Institute for Innovation and Competition του Μονάχου με υποτροφία της DAAD.

Ακολούθως, έλαβε υποτροφία από το ΙΚΥ για τη διενέργεια μεταδιδακτορικής έρευνας στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει διδάξει δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, στο δίκαιο του διαδικτύου και στο δίκαιο ΜΜΕ. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Παραμυθιώτης και Συνεργάτες» στην Αθήνα.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας