Προπτυχιακές σπουδές Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπτυχιακού Χειμερινό - Εξάμηνο 2021 - 2022 (pdf) 

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022 (pdf)

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 

Καλωσόρισμα Πρωτοετών (πρακτικές οδηγίες για νεοεισερχόμενους/-νες στο Τμήμα)

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων στα πεδία τα οποία θεραπεύει. Στα γνωστικά του αντικείμενα περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ, επίσης, καλλιεργεί την απόκτηση ικανοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων του, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών διαφοροποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών.
Κατά τα δύο πρώτα έτη όλοι οι φοιτητές του Τμήματος έχουν κοινό πρόγραμμα. Από το τρίτο έτος σπουδών μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις Κατευθύνσεις καθώς και τα αντίστοιχα Εργαστήρια.

Το πρόγραμμα σπουδών τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ως εξής: Αναφέρονται ανά εξάμηνο σε κάθε κύκλο σπουδών η διάρθρωση των μαθημάτων και η στρατηγική λειτουργίας της δομής των μαθημάτων. Επιπροσθέτως αναφέρεται η επιλογή μιας στρατηγικής εμπλουτισμού των μαθημάτων με μαθήματα από άλλα Τμήματα είτε με τη διαδικασία των ΜΕΤ είτε με αναθέσεις διδασκαλίας από άλλα Τμήματα είτε με υλοποίηση μαθημάτων από το άλλο Τμήμα της Σχολής μας δηλαδή το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Η επιδίωξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε το Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενα που αποτελούν το βασικό κορμό άλλων Τμημάτων και που παρέχουν στους φοιτητές ένα εύρος γνώσεων που θεωρούνται αναγκαίες τόσο για τον πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλούτο των αποφοιτησάντων καθώς και τη συμπληρωματικότητα που μπορούν να παρέχουν με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος μας όσο και γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμόσουν τις αναζητήσεις τους και τις επιλογές τους διαμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο ο κάθε φοιτητής ένα προφίλ που του ταιριάζει και τον ικανοποιεί.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Τμήμα μας προσφέρονται πέντε μαθήματα στη Αγγλική γλώσσα στο δεύτερο και τρίτο έτος Σπουδών πράγμα που θεωρείται πολύ σημαντικό τόσο για τους φοιτητές του Τμήματος μας που εξοικειώνονται με τη χρήση της αγγλικής εξειδικευμένης γλώσσας όσο και με τη δυνατότητα που παρέχει αυτή η λύση για την υποδοχής ερασμιακών φοιτητών από χώρες του εξωτερικού.

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου 

Βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

logo

136 Syggrou Avenue - 17671 Athens - Greece

e-mail: emme@panteion.gr

Telephone:

 

210-920 1428 Mrs Thedorou Vasiliki - Students affairs
    210-920 1064 Karalis Dimitris - Executive secretary

Student services hours at the Secretariat [2nd floor of the old building]: every Tuesday 10:00 - 13:00

  • For certifications, letters of confirmation etc., students are assisted by the Student Services
    Centre 
    in the quadrangle of the New Building, which operates daily from 9:30 – 13:00

  • Gogle Map Panteion Athens