Γιατί να επιλέξεις το τμήμα

panteion a2• Για τη διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών.
• Για τον συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων.
• Για την κουλτούρα προώθησης της κριτικής σκέψης, ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας και καλλιέργειας της δημιουργικότητας.
• Για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας των καθηγητριών και καθηγητών του.
• Για τις γόνιμες συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
• Για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει σε ένα ευρύτατο πεδίο.
• Για την αναγνώριση του πτυχίου από την αγορά εργασίας.

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος